Aj Katedrála Sv. Šebastiána na Peknej ceste v Rači dostala svoj vianočný darček v podobe 17 bronzových zvonov. Dohromady vytvárajú jedinečnú zvonkohru, ktorá umožňuje interpretovať neobmedzený počet skladieb podľa potrieb určených liturgickým rokom.

Katedrála Sv. Šebastiána na Peknej ceste v Rači dostala svoj vianočný darček v podobe 17 bronzových zvonov.

Katedrála Sv. Šebastiána na Peknej ceste v Rači dostala svoj vianočný darček v podobe 17 bronzových zvonov.

Na prvú adventnú nedeľu zvony požehnal Vojenský ordinár Mons. František Rábek. Najväčší zvon vážiaci 115 kg, je označený textom „Sv. Ján Pavol II.“, druhý najväčší zvon (93 kg) je označený nápisom „Sv. Šebastián, patrón katedrály“ a tretí v poradí (75 kg) je označený „Sv. Gorazd“.

Všetky zvony sú vyzdobené znakom Ordinariátu OS a OZ SR a popisom „Katedrála sv. Šebastiána Bratislava – Krasňany“.

Zvony hrajú každý deň na pravé poludnie, v nedeľu o 8.50, 10.20 a 17.50 – teda 10 minút pred začiatkom svätej omše – a pred večernými omšami v utorok, stredu a piatok o 17.50. Taktiež podľa potreby 10 minút pred omšou, ak sa bude jednať o sviatok v rámci cirkevného roka,“ vysvetlil Peter Pálka, poslanec za Krasňany, ktorý stál pri tomto projekte.

Zvony sú vo vnútri vybavené elektromagnetickými bicími jednotkami, čím zvonkohra vytvára akési elektrické bicie nástroje. Všetky zvony uliala Zvonařská dílna Tomášková-Dytrychvá, Brodek u Přerova, autorom zvonov je pán Rostislav Bouchal, taktiež z Brodku u Přerova.

Som presvedčený, že nová zvonkohra bude ďalším skrášlením tejto katedrály podobne ako to bolo napríklad v prípade zvonkohry na bývalom OD Prior na Kamennom námestí,“ povedal starosta Rače Peter Pilinský.

Kostol na Peknej ceste bol pôvodne stavaný ako filiálny kostol farnosti Rača, ale keďže je v súčasnosti sídlom biskupa, stala sa z neho katedrála. Dostala názov Katedrála Svätého Šebastiána podľa patróna vojakov aj samotného Ordinária Ozbrojených síl. Zaujímavosťou je, že Pápež Ján Pavol II. pri svojej 2. pastoračnej návšteve Slovenska l. júla 1995 posvätil základný kameň tejto katedrály, ktorý sa však stratil.

Zdroj: MÚ Rača