Mestská časť Rača v spolupráci s magistrátom hlavného mesta a Slobodou zvierat začala v týchto dňoch riešiť dlhodobý problém s pribúdajúcim počtom túlavých mačiek. Niektoré zo zvierat sú navyše zjavne choré a pre obyvateľov mestskej časti môžu znamenať riziko nákazy prenosných chorôb.

Macka

Spolupráca so Slobodou zvierat

„Práve z týchto dôvodov sme oslovili magistrát aj Slobodu zvierat a začali sme v tejto veci konať. Je evidentné, že túlavé mačky u nás každým rokom pribúdajú, preto chceme dostať situáciu pod kontrolu,“ povedal starosta Rače Peter Pilinský, ktorý si však uvedomuje, že samotný výskyt mačiek vo voľnej prírode je potrebný. „Pre správne fungovanie v prírode však musia byť zvieratá zdravé, inak neplnia svoju úlohu,“ dodal Pilinský.

O odchyte a kastrácií račianskych túlavých mačiek bude Sloboda zvierat viesť presné evidencie. „Mačky budeme klasicky chytať do pascí a všetky prejdú veterinárnou prehliadkou. Tie, ktoré sú choré, necháme dôkladne preliečiť a až zdravé podstúpia kastráciu,“ povedala šéfka Slobody zvierat Pavla Dugovičová a dodala, že všetky mačky budú pred opätovným vypustením do voľných priestranstiev v dobrej zdravotnej kondícii.

Linka pre nahlasovanie

„Samozrejme, nedajú sa odchytiť všetky a naraz, ale postupnými a hlavne pravidelnými krokmi dokážeme situáciu výrazne zlepšiť. Pre úspešnosť akcie však potrebujeme spoluprácu s obyvateľmi, zatiaľ máme v Rači len veľmi dobré skúsenosti. Ľudia tam chápu, že mačkám nechceme ublížiť, ale naopak pomôcť jednak samotným zvieratám a jednak aj mestskej časti,“ dodala Dugovičová.

Celú akciu zastrešuje magistrát, ktorý v minulosti v spolupráci so Slobodou zvierat riešil tento problém aj v iných mestských častiach. Po kastračných akciách bolo zaznamenané, že sa v daných častiach počet túlavých mačiek ustálil.

„Pracovníci na račianskom úrade v tejto veci úzko komunikujú s obyvateľmi, pretože tí majú najpresnejšie informácie o miestach výskytu, prípadne stave či správaní sa túlavých mačiek v ich okolí,“ povedal Pilinský. Mestská časť na tieto potreby vytvorila pre obyvateľov aj mailovú adresu, na ktorú môžu posielať informácie či svoje kontakty, ktoré by mohli byť potrebné pracovníkom Slobody zvierat pri odchytávaní mačiek.

Zriadená je aj mailová adresa tulavemacky@raca.sk, kde môžete nahlasovať vyšší výskyt mačiek vo vašom okolí.

Fotogaléria:

Mnohí ľudia kŕmia zo súcitu túlavé mačky.

Mnohí ľudia kŕmia zo súcitu túlavé mačky.

Príbytok pre túlavé mačky.

Príbytok pre túlavé mačky.

Nedávno odstraňovali príbytky pre túlavé mačky aktivační pracovníci v okolí Jurkovičovej ulice

Nedávno odstraňovali príbytky pre túlavé mačky aktivační pracovníci v okolí Jurkovičovej ulice

Zdroj: MÚ Rača, Eva Miklánková, foto: MÚ Rača