Počas minulého roka obnovil Bratislava Tourist Board viacero turisticky navštevovaných lokalít doplnením turistickej infraštruktúry na Devínskej Kobyle, v Rači, vo Vrakuni a na Železnej studničke. Nové lavičky, informačné tabule i smart koše sú súčasťou väčšieho projektu Turistom vo vlastnom meste. Úspešný projekt obnovy pokračuje aj v tomto roku.

Počas leta bola otvorená nová rozhľadňa na Devínskej Kobyle.

„Pre pandemickú situáciu i menší počet návštevníkov v meste sme v minulom roku zmenili časť aktivít BTB. Uprednostnili sme investície do turistickej infraštruktúry pred viacerými plánovanými marketingovými aktivitami. Benefit z projektu majú všetci návštevníci, ale v tomto období uzavretia hlavne obyvatelia Bratislavy. Rozvíjame víziu mesta v oblasti športu a verejných priestranstiev, čo v období obmedzení zlepšuje ponuku športovania a pohybu vonku. V spolupráci s mestskými organizáciami a mestskými časťami sme spoločne vytypovali lokality, ktoré sme doplnili o drobnú infraštruktúru. Bratislavčania tak môžu spoznávať a využívať ďalšie zaujímavé miesta, nášho mesta,“ uviedol Vladimír Grežo, predseda predstavenstva BTB.

Podpora projektov vinohradníkov

V rámci Rače je špecifickým projektom a zároveň silnou podporou témy vinohradníctva v meste je spolupráca BTB s mestskou časťou Rača a občianskym združením Račiansky spolok.

Návštevníci Rače budú mať možnosť oddýchnuť si i zabaviť sa pri degustácii vína aj počas rôznych podujatí na dizajnovom drevenom vinohradníckom mobiliári.

Návštevníci Rače budú mať možnosť oddýchnuť si i zabaviť sa pri degustácii vína aj počas rôznych podujatí na dizajnovom drevenom vinohradníckom mobiliári. Priamo na vinohradníckom chodníku pribudlo vybavenie do 10 altánkov. Nové sú aj informačné tabule, lavičky a stand-by stoly vyrobené zo sudových dielov.

Čo nás čaká v 2021?

V roku 2021 je pripravených niekoľko ďalších projektov. Ide napríklad o rozšírenie WiFi pokrytia s názvom „Visit Bratislava“ do ďalších častí centra a k turisticky navštevovaným miestam ako napr. hrad Devín, podporu cykloprojektov, doplnenie navigačného systému, revitalizáciu turisticky exponovaných lokalít či osvetlenie vybraných pamiatok.

Na vybraných frekventovaných miestach zas budú osadené nové Meeting pointy s viacjazyčnými uvítacími tabuľkami slúžiace na stretávanie väčších skupín s turistickými sprievodcami. Tieto projekty budú realizované v spolupráci s Magistrátom hl. mesta, mestskými organizáciami i samosprávami mestských častí.

Okrem realizácie drobných infraštruktúrnych projektov v mestských častiach je súčasťou projektu Turistom vo vlastnom meste i množstvo marketingových a propagačných aktivít ako pešie, cyklo a virtuálne prehliadky celého mesta, video pozvánky so starostami mestských častí, ale aj podpora lokálnych podujatí a ďalšie aktivity.

V priebehu zimy spoločne otvorili zrekonštruované historické ľadovne na Železnej studničke z čias Ferdinandových kúpeľov.

V priebehu zimy spoločne otvorili zrekonštruované historické ľadovne na Železnej studničke z čias Ferdinandových kúpeľov.

Projekty BTB sú realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Maroš Plitko, foto BTB