Pre dispečing DPB nie je nič výnimočné, že denne zasahuje pri rôznych situáciách, ktoré zabraňujú plynulosti premávky MHD. Vo štvrtok 18. decembra 2014 však riešila v porovnaní s inými dňami oveľa viac prípadov neprispôsobivých cestujúcich.

O 13:32 nahlásil na dopravný dispečing vodič električky linky číslo 5, že stojí na konečnej zastávke Komisárky a vo vozidle má cestujúceho, ktorý je pod vplyvom návykovej látky a odmieta vystúpiť. Na miesto udalosti bol poslaný dispečer a Mestská polícia. Cestujúci bol vylúčený z prepravy v zmysle Prepravného poriadku a spoj pokračoval v premávke bez zdržania.

Ešte predtým, o 10:25 nahlásil na dopravný dispečing vodič linky číslo 201, že na Miletičovej ulici si všimol cestujúceho vo vozidle, ktorý bol pod značným vplyvom návykovej látky a spadol pri rozbiehaní trolejbusu. Na miesto udalosti bol poslaný dispečer, ktorý udalosť riešil.

O 10:46 nahlásil na dopravný dispečing telefonicky občan, že na Damborského v blízkosti koľajiska leží človek. Na miesto udalosti bol poslaný dispečer a Mestská polícia. Vodiči električiek boli na danú situáciu upozornení prostredníctvom generálnej výzvy. Občana, ktorý bol pod vplyvom návykovej látky odviedla polícia a k zdržaniu premávky MHD neprišlo.

O 17:09 nahlásil na dispečing vodič linky číslo 4, že stojí na Karloveskej ulici v zastávke Borská a vo vozidle na podlahe leží cestujúci, ktorý je pod vplyvom alkoholu. Na miesto udalosti bol poslaný dispečer a polícia. Z tohto dôvodu stála premávka električiek liniek číslo 4, 5, 6 a 9 na Karloveskej ulici v zastávke Borská v smere do centra mesta v čase od 17:07 do 17:17. Cestujúci bol vylúčený z prepravy.

O 20:08 nahlásil vodič linky číslo 4 cestujúceho pod vplyvom alkoholu vo vozidle na Zlatých pieskoch, ktorý odmietal vystúpiť. Situáciu riešil dispečer a polícia, v tomto prípade k zdržaniu spoja nedošlo.