Krasňančania sa už nebudú musieť obávať, že si niektorý z majiteľov pozemkov zmyslí stavať v strede sídliska, ako to bolo nedávno v prípade ostro sledovanej kauzy bytového domu na Hagarovej. Tú sa síce vedeniu Rače pod vedením starostu Petra Pilinského podarilo odvrátiť, ale časované bomby tikali aj v ďalších lokalitách.

Podobným pokusom zabráni vypracovanie Územného plánu zóny Krasňany, ktorý sa začal tvoriť už v minulom roku a teraz sa dostáva do rozhodujúcej fázy. Aké výhody prinesie dokument Krasňančanom? Aké sú riziká stavebnej uzávery, ktorá je súčasťou celého naštartovaného procesu?

Čo je cieľom procesu

Hlavnými cieľmi  obstarávania Územného plánu zóny Krasňany je rešpektovanie severovýchodnej rozvojovej radiály Bratislavy, stabilizácia zástavby, zlepšenie kvality života či komplexné riešenie statickej, cyklistickej i pešej dopravy pri zachovaní identity daného miesta.

V dotknutom území sú zvýšené tlaky investorov na prístavby a nové stavby vo vnútroblokoch a medzi bytovými domami, ktoré by znamenali výrazný úbytok plôch zelene ako aj zníženie kvality bývania v bytových domoch,“ píše sa v dokumente, ktorý dala vypracovať obec.

V starých Krasňanoch je spolu 42 bytoviek.

V starých Krasňanoch je spolu 42 bytoviek.

Stavebná uzávera: Kto by mal zbystriť pozornosť?

Bytovka pred a po oprave strechy spojenej so zobytnením podkrovia.

Bytovka na Hečkovej pred a po oprave strechy spojenej so zobytnením podkrovia.

Súčasťou procesu tvorby detailného územného plánu zóny však bude s najväčšou pravdepodobnosťou aj celoplošná stavebná uzávera v celel oblasti. Podľa našich informácií sa v starej zástavbe Krasňan obyvatelia viacerých bytoviek stále rozhodujú o oprave strechy, ktorá býva obvykle spojená aj so zobytnením podkrovných priestorov.

Funguje to tak, že ľudia zo vchodov dajú súhlas na vytvorenie ďalšieho podlažia, pričom sa realizátor stavby zaviaže vybudovať novú strechu, čo je prínos pre celý dom.

V prípade, že prejde stavebná uzávera v Krasňanoch, budú obyvatelia týchto domov nútení svoje plány odložiť na neskôr, alebo navždy.

V prípade tzv. “Starých Krasňan” ide spolu o 42 bytoviek, z nich 9 dodnes neprešlo obnovou (zateplenie, nová strecha, alebo nadstavba + nová strecha). Ak to chcú stihnúť, majú už len pár týždňov. Inak hrozí, že poslanci im na najbližšie roky nadstavbu resp. rekonštrukciu znemožnia svojim hlasovaním už na najbližšom zastupiteľstve.

Čas do 5. novembra

Mestská časť Bratislava – Rača už oznámila prerokovanie Návrhu zadania Územného plánu zóny Krasňany. Pripomienky možno poslať poštou alebo do podateľne miestneho úradu na Kubačovej 21 prípadne e-mailom na katarina.simkova@raca.sk do 5. novembra 2015.

Celý dokument si môžete prečítať tu: ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY KRASŇANY (ZADANIE – NÁVRH)

Krasňany: Neopravená bytovka na Kadnárovej ulici.

Krasňany: Neopravená bytovka na Kadnárovej ulici.

Zdroj: MÚ Rača. úprava: Račaweb, foto: AŽ PROJEKT s.r.o.