V zozname kandidátov na poslancov objavíte aj meno nášho rodáka a suseda z Alstrovej ulice Rudolfa Ivičiča. Posledné štyri roky bol ako nezávislý poslanec členom zastupiteľstva za volebný obvod Rača. Pre spravodaj Račan rozprával o svojich skúsenostiach, hodnotení samosprávy a tiež otázke fungovania mestskej organizácie Mestské lesy Bratislava, ktorá je jeho zamestnávateľom a zároveň srdcovou záležitosťou.

Okrem plánov a veľkých slov sú voľby aj priestorom na hodnotenie. Čo vás ako poslanca za posledné štyri roky najviac potešilo?

Potešilo ma, že sa podarilo zabezpečiť potrebné množstvo miest pre deti v materských školách. Starosta a poslanci si túto úlohu osvojili a spoločným úsilím vytvorili nové triedy v už existujúcich materských školách a zriadili jednu novú materskú školu.

Ostali aj plány, ktoré sa splniť nepodarilo a dostanú sa na rad v ďalšom volebnom období?

Nepodarilo sa vybudovať potrebné množstvo nových parkovacích miest. Veľa času sa premárnilo tvorením parkovacej politiky, ktorá by mala do mestského parkovania zaviesť nejaký zmysluplný systém a pravidlá, ale nedostatok miest na parkovanie nevyrieši.

Rudolf Ivičič

Komunálne voľby 2018

Akú známku na vysvedčení by ste dali vedeniu Rače za výsledky v posledných 8 rokoch?

Ak mám známkovať, tak trojku. Starosta v uplynulom období nemal dostatočnú podporu zastupiteľstva. Niektorí poslanci zaujali od začiatku nepriateľský postoj voči starostovi, takže podmienky na prácu mal komplikované. V nepriateľskej atmosfére sa nedá dosiahnuť maximálny efekt z vykonávanej činnosti.

Pracujete v mestských lesoch. Ich témy a filozofia fungovania sa dotýkajú aj Račanov. Čo by im pomohlo, aby plnili svoju prirodzenú funkciu a zároveň boli miestom pre oddych?

Celú moju profesionálnu kariéru som vytváral v lesoch okolo Bratislavy rekreačné územie „Bratislavský lesopark“. Lesopark slúži ľuďom na krátkodobú po pracovnú víkendovú rekreáciu. Oddych v prímestských lesoch je u občanov veľmi obľúbený a využíva ho čoraz viac ľudí. Pre mnohých je vítané stráviť po práci niekoľko hodín v lesnom prostredí – či už na bicykli alebo pešo. Račania využívajú prímestské lesy aj na zber lesných plodov a húb. Pohyb v lesoparku v súčasnom režime nie je žiadnym spôsobom obmedzený. Občianske organizácie zamerané na ochranu prírody majú snahu vyhlásiť v bratislavských lesoch prírodnú rezerváciu, čo by znamenalo výrazné obmedzenie voľného pohybu ľudí po lese. Dúfam, že sa im to nepodarí.

Rudolf Ivičič

Ako vnímate rozdeľovanie račianskej komunity a najmä rôzne žabomyšie vojny motivované snahou vytĺcť zo sporov politický kapitál?

Je prirodzené, že ľudia majú rôzne názory na život a je tiež prirodzené, že majú rôzne názory na politiku teda správu vecí verejných. V demokratickej spoločnosti sa hlasuje o tom, ako sa príslušný problém bude riešiť. Použije sa také riešenie problému, za ktoré hlasovala väčšina. Menšina, ktorá má na problém iný názor sa musí s tou skutočnosťou vyrovnať. Žabomyšie vojny vznikajú vtedy, keď sa neúspešná menšina nechce zmieriť s tým, že ich návrh nebol schválený.

Mgr. Rudolf Ivičič
12.6. 1955 Bratislava
Lesník
História, politika