Zahraničným študentom združeným v organizácii ESN v Bratislave nie sú starší ľudia ukradnutí. Prostredníctvom programu Social Erasmus sa totiž bude 6. mája 2014 od 10 hodiny konať kultúrny program pre Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov v Rači.

Hodinový kultúrny program bude pozostávať z rôznych hudobných vystúpení zahraničných študentov v spolupráci so študentmi Bratislavských vysokých škôl. V Domove sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov v Rači tak budú znieť tóny anglických, španielskych, francúzskych či slovenských piesní.

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Bratislava Rača je na ulici Pri Vinohradoch.

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Bratislava Rača je na ulici Pri Vinohradoch.

O organizácii ESN Bratislava:

Erasmus student network (ESN) Bratislava je nezisková medzinárodná študentská organizácia, ktorá združuje Vysoké školy v Bratislave. Aktívne spolupracuje s inými študentskými organizáciami na Slovensku aj v zahraničí vytvoriť tak čo najideálnejšie podmienky študentom v zahraničí a zo zahraničia. Vďaka spolupráci je tak možnosť vytvárať aj poznávacie exkurzie do zahraničia a umožniť tak ďalší rozvoj vedomostí v rôznych krajinách sveta.

Social Erasmus je projekt medzinárodnej študentskej organizácie Erasmus students network (ESN), ktorá organizuje dobrovoľnícke aktivity do ktorých zapájajú zahraničných študentov, avšak aj širšiu verejnosť. ESN Bratislava spolupracuje v oblasti sociálnych aktivít s Mestom Bratislava, Bratislavským okrášľovacím spolkom, Slobodou zvierat a mnohými ďalšími.

Zo social aktivít ESN v Bratislave sa už konali projekty ako Venčenie psov, Čistenie hradieb, Zbieranie vrchnáčikov z PET fliaš na invalidný vozíček pre jedného chlapčeka, či projekty ako Nechajte bezdomovcov zarobiť si prácou a Skrášľovanie Devínu.

Veronika Rybárová