Na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava – Rača sa objavila výzva, ktorou sa majú identifikovať vlastníci nelegálnych reklamných stavieb, ľudovo povedané načierno postavených bilbordov. Úrad tak poskytuje súčinnosť magistrátu Bratislavy v boji proti zariadeniam, ktoré vyrástli na území nášho mesta bez povolenia a keďže ich je neúmerný počet, hyzdia celkový výzor našej metropoly.

Mestská časť Rača  najnovšie zverejnila na svojej internetovej stránke a tiež vývesných tabuliach výzvu na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby.

nelegálny bilbord rača bratislava

Magistrát prostredníctvom stavebného úradu v Rači vyzýva vlastníkov reklamných stavieb, aby preukázali povolenie na jej uskutočnenie. Výzva sa týka viacerých takýchto bilbordov na Staviteľskej ulici na Žabom majeri.

Ide o viacero miest na území Rače (v prvej fáze najmä na Žabom majeri), kde magistrát zistil, že na jeho pozemkoch vyrástli takéto reklamné tabule bez patričného povolenia.

Neoznačené podľa zákona

Keďže však nie sú označené tak, ako vyžaduje stavebný zákon (meno, priezvisko, obchodný názov, meno alebo iný symbol umožňujúci identifikáciu reklamnej stavby), pristúpilo sa k osloveniu ich vlastníkov verejnou výzvou.

Stavebný úrad v nej vyzýva neznámeho vlastníka reklamnej stavby, aby v lehote 15 dní odo dňa doručenia tejto výzvy stavebnému úradu preukázal, že mal oprávnenie na uskutočnenie reklamnej stavby a že je zhotovená v súlade s podmienkami podľa stavebného zákona.

Nasledovať bude odstránenie

V prípade, že vlastník reklamnej stavby toto v stanovenej lehote nepreukáže, stavebný úrad vydá osobe, ktorá podala ohlásenie reklamnej stavby (v tomto prípade je to magistrát hl. mesta SR Bratislavy) súhlas s jej odstránením.

Prvá várka takýchto výziev sa týka viacerých reklamných stavieb umiestnených podľa čísla parcely na Staviteľskej ulici na Žabom majeri.

Takéto výzvy na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby sa objavili na úradnej tabuli MČ Bratislava - Rača

Takéto výzvy na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby sa objavili na úradnej tabuli MČ Bratislava – Rača

Magistrát prostredníctvom stavebného úradu v Rači vyzýva vlastníkov reklamných stavieb, aby preukázali povolenie na jej uskutočnenie. Výzva sa týka viacerých takýchto bilbordov na Staviteľskej ulici na Žabom majeri.

Magistrát prostredníctvom stavebného úradu v Rači vyzýva vlastníkov reklamných stavieb, aby preukázali povolenie na jej uskutočnenie. Výzva sa týka viacerých takýchto bilbordov na Staviteľskej ulici na Žabom majeri.

Viac čítajte aj tu: Z hlavného mesta by mali zmiznúť aj veľké reklamné hypercuby

Boj s vizuálnym smogom

V súvislosti s vonkajšou reklamou navrhuje podľa portálu teraz.sk primátor Ivo Nesrovnal zriadiť pracovnú skupinu, v ktorej bude zastúpený nielen magistrát, ale aj zástupcovia jednotlivých bratislavských mestských častí. Cieľom je urýchlenie odstránenia reklamných zariadení na území hlavného mesta, kde je v súčasnosti takmer 9600 reklamných zariadení väčších ako tri metre štvorcové.

Hlavné mesto má z nich v priamej správe približne 4000, zvyšné sú v správach mestských častí. Z ulíc mesta by malo zároveň zmiznúť aj 1623 informačných reklamných tabúľ na stožiaroch verejného osvetlenia aj niekoľko stoviek reklamných zariadení nazývaných aj trojnožky.

Hlavné mesto už vypracovalo manuál postupu pre stavebné úrady, aby mohli efektívnejšie postupovať pri vydávaní súhlasu s odstraňovaním reklamnej stavby. Samospráva totiž nemôže svojvoľne odstraňovať akúkoľvek čiernu stavbu. Rozhodnutie o odstránení reklamného zariadenia môže vydať iba stavebný úrad a tie sú v mestských častiach.

Zdroj: MČ Bratislava – Rača, ilustračné foto: Google Street View