V zákonnej lehote 60 dní od ustanovujúceho prvého miestneho zastupiteľstva vymenoval starosta Mestskej časti Bratislava – Rača Peter Pilinský svojho zástupcu. Kto nahradí vo funkcii Miloša Máťuša, ktorý ju zastával v rokoch 2010 – 2014?

Rastislav Žitný

Rastislav Žitný

Druhou najvýznamnejšou volenou a politickou persónou v obci sa stal Rastislav Žitný (43). V novembrových komunálnych voľbách sa stal poslancom miestneho zastupiteľstva, keď získal druhý najvyšší počet hlasov zo všetkých kandidátov (2056) a voliči mu prejavili dôveru aj zvolením do mestského zastupiteľstva Bratislavy.

Račiansky rodák Rastislav Žitný je povolaním marketingový manažér, v minulosti pracoval pre viacero významných nadnárodných spoločností. Je ženatý, má syna.

Starosta Pilinský poveril svojho vicestarostu úlohami v oblasti dopravy, bytovej politiky a športu.

Urobím maximum pre to, aby som nesklamal dôveru starostu Petra Pilinského ako aj všetkých obyvateľov Rače, Krasňan a Východného. V obci sa za posledné štyri roky urobilo množstvo pozitívnych krokov, na ktoré treba nadviazať. Zároveň máme v pláne pripraviť nové rozvojové projekty od oblastí dopravy, športu, možností trávenia voľného času, ochrany životného prostredia či udržiavania našich tradícií ,” povedal Žitný na margo uvedenia do funkcie.

Najbližšie zasadnutie račianskych poslancov sa uskutoční v utorok 10. februára 2015.

Viac o novom vicestarostovi aj tu: Rastislav Žitný: Rozhovor o mladosti, víne a návrate do Rače

Zdroj: MÚ Rača, Eva Miklánková, redakčná úprava: račaweb, foto: archív