Podľa nového zákona už nedostávajú voliči do schránok podrobný rozpis volebných miestností a jednotlivých okrskov. Pozrite si, kde sa nachádza vaša volebná miestnosť podľa vášho trvalého bydliska pre voľby do orgánov samosprávy Bratislavského samosprávneho kraja. Voľby sú v sobotu 4. novembra od 7:00 do 22:00 hodiny. Zoznam kandidátov za Raču a Vajnory do volieb BSK 2017 nájdete tu.

Volebné okrsky pre Mestskú čast Bratislava – Rača

1 Základná škola Tbiliská 4
2 Základná škola Tbiliská 4
3 Základná škola Tbiliská 4
4 Kultúrne stredisko Žarnovická 7
5 Kultúrne stredisko Žarnovická 7
6 Kúria Námestie Andreja Hlinku 3
7 Miestny úrad Kubacova 21
8 Stravovacie zariadenie Plickova Plickova 18
9 Stravovacie zariadenie Plickova Plickova 18
10 Spojená škola de La Salle – Základná škola Detvianska 24
11 Spojená škola de La Salle – Základná škola Detvianska 24
12 Základná škola a materská škola J.A.Komenského Hubeného 25
13 Základná škola a materská škola J.A.Komenského Hubeného 25
14 Krasnianska beseda Kadnárova 19
15 Zdravotné stredisko Hubeného 2
16 Materská škola Pri šajbách 22A
17 Kultúrne stredisko Impulz Dopravná 22
18 Kultúrne stredisko Impulz Dopravná 22

Rozdelenie do okrskov podľa vášho bydliska:

Zdroj: MÚ Rača

INZERCIA:

Inzercia