Zber modrých a žltých vriec vykonáva OLO spred rodinných domov na celom území hlavného mesta Bratislavy. Nedávno mestská spoločnosť oznámila nielen zmenu v doterajšom intervale, ale aj vo frekvencii. Tá sa zníži na polovicu doterajšieho objemu…

Od 5. júna 2023 mení OLO interval odvozu triedeného odpadu z rodinných domov na jedenkrát za 28 dní – čiže odvážať bude raz za štyri týždne.  Harmonogram odvozu podľa nového intervalu nájdete TU.

Uzavreté žlté a modré vrecia musia byť vyložené v deň zberu od 6:00 do 18:00 hod. na obvyklom mieste zberu zmesového komunálneho odpadu.

Prečo táto zmena k horšiemu?

Za súčasný odvoz triedeného odpadu podľa informácie OLO neplatia domácnosti, ale organizácie zodpovednosti výrobcov.

Od 6. septembra 2021 OZV NATUR-PACK,a.s. financovala pre obyvateľov v Bratislave odvoz dvakrát mesačne, nad rámec toho, čo vyžaduje zákon o odpadoch a aká je prax v iných mestách na Slovensku. Pre zvyšujúce sa náklady vraj ale už nie je možné pokračovať v pôvodnej frekvencii zberu…

Mesto doplácať nechce

Ak by 2. odvoz do mesiaca malo financovať mesto Bratislava, znamenalo by to dodatočných niekoľko stotisíc eur ročne z jeho rozpočtu. V dôsledku nedávnych zmien presadených vládou, ktoré zoberú z rozpočtu Bratislavy milióny eur ročne, si vraj dnes Bratislava takýto výdavok nemôže dovoliť.

Od 5. júna 2023 mení OLO interval odvozu triedeného odpadu z rodinných domov na 1x za 28 dní.

Od zavedenia zálohovania nápojových obalov zároveň došlo k ich výraznému poklesu v triedenom zbere. Celkový objem odpadov v žltých nádobách a vreciach tak klesol takmer o polovicu.

Analýza zberu triedeného odpadu v roku 2022 tiež ukázala, že z celkového počtu rozdaných modrých vriec sa využíva len 38 % a v prípade žltých vriec len 43 %. To znamená, že domácnosti zapojené do vrecového zberu produkujú menší objem triedeného odpadu, než na aký bol systém pôvodne nastavený.

Týmto krokom súčasne OLO odhaduje zníženie počtu najazdených kilometrov o 60 tisíc ročne.

V dokumente Alchýmia triedenia komunálneho odpadu – komplexný návod, ponúka OLO návod, ako triediť komunálny odpad v Bratislave.

račaweb, ilustračné foto OLO