Pri stavbe nového objektu Rača Tower a Rača Gate na Závadskej ulici prišlo k výrubu stromov. Občania zo susedstva na to upozornili miestny úrad, ktorý situáciu preskúmal. Žiaľ, ukázalo sa, že popri stromoch vypílených na základe riadneho povolenia, padli niektoré dreviny aj bez náležitých povolení!

Mestská časť bude podľa postupovať v zmysle zákona. Nepovolený výrub oznámi aj so všetkými zistenými skutočnosťami na Obvodný úrad Bratislava, ktorý začne vo veci priestupkové konanie o udelení pokuty.

Mestská časť bude podľa postupovať v zmysle zákona. Nepovolený výrub oznámi aj so všetkými zistenými skutočnosťami na Obvodný úrad Bratislava, ktorý začne vo veci priestupkové konanie o udelení pokuty.

“Šetrením sme zistili, že došlo k výrubu 5 drevín, ktoré povolene neboli. Pracovník úradu – referent ochrany prírody a krajiny, bol v pondelok 9. februára upozornený na pravdepodobne nepovolený vyrub v lokalite Závadská ulica 14 – 16. Podľa oznámenia a popisu miesta výrubu bol predpoklad, že sa jedna o vyrub nad rámec platného povolenia, ktorého realizáciu oznámil stavebník na piatok 6. 2. 2015,” uvádza starosta Peter Pilinský genézu celého prípadu.

Stavbyvedúci priznáva zlyhanie

Bez povolenia bolo odstránených aj 5 kríkov stromovitého vzrastu druh Eleagnus angustifolia – hlosina úzkolistá.

Podľa vyjadrenia stavbyvedúceho došlo k výrubu omylom. Úmyselné vyrúbanie drevín nad rámec povolenia nepripúšťa, nakoľko na danom mieste nemajú plánované žiadne stavebné aktivity a dreviny im pri práci do stavby nezasahujú.

K tomuto zlyhaniu ľudského faktora podľa neho pravdepodobne prispelo, že predmetné kríky boli už z minulosti označené na výrub spoločnosťou SPP, čo mohlo pilčíkov pomýliť…

Náhradná výsadba už na jar

Súčasne bude Rača žiadať náhradu za vyrúbané dreviny vo forme výsadby nových, hodnotnejších okrasných stromov.

Rača má túto lokalitu zmapovanú, v roku 2014 tam prebehla inventarizácia a hodnotenie stromov, a tak môže pri podaní vychádzať z aktuálnych odborných informácií na vyčíslenie výslednej spoločenskej hodnoty.

Obec bude požadovať náhradnú výsadbu na identickej lokalite už v jarných mesiacoch.

Fotogaléria:

Foto: MÚ Rača, Mira McVeghova (FB)