Už tradične býva začiatok roka obdobím predkladania žiadostí samosprávam na podporu rôznych projektov. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) poskytne zo svojho rozpočtu dotácie vo výške 223 000 eur, ktoré už majú aj nových adresátov. Na dnešnom zastupiteľstve o tom rozhodli poslanci.

Denný stacionár Rača Plickova

Denný stacionár Rača Plickova

Dotáciu si rozdelí 95 subjektov a nechýba medzi nimi ani Mestská časť Bratislava – Rača.

Celkovo zaregistrovala župa v termíne do 15. novembra 2014 163 žiadostí, žiadatelia v nich chceli získať sumu až 1,77 milióna eur.

Komisia, ktorá návrhy predkladala zastupiteľstvu posudzovala podľa podpresedníčky BSK Alžbety Ožvaldovej predovšetkým všeobecnú prospešnosť projektu i to, koľko podal ktorý subjekt žiadostí, aby bolo uspokojených čo najviac žiadateľov.

Medzi podporenými žiadateľmi sú občianske združenia, športové kluby, zdravotnícke zariadenia i mestské časti.

Najvyššie sumy dotácií získala obec Sološnica (7000 eur) na rozšírenie čistiarne odpadových vôd, mestská časť Bratislava-Rača (6000 eur) na vybavenie denného stacionára pre seniorov a občianske združenie Hypotonik (6000 eur) pre projekt komplexnej terapeutickej starostlivosti o deti so zaostávaním v psychomotorickom vývoji.

Na rekonštrukciu denného stacionára či ľudovo povedané škôlky” pre seniorov získala vlani Rača prostriedky z eurofondov. Na rekonštrukcii priestorov na Plickovej ulici sa už niekoľko mesiacov pracuje.

Získanie príspevku od BSK umožní mestskej časti využiť mimorozpočtové zdroje na vnútorné zariadenie tohto objektu, ktorý bude poskytovať po otvorení komplexnú starostlivosť o račianskych seniorov na dennej báze.

Fotogaléria: