V pondelok 17. februára, spustil  Lidl pre školy akciu Ekohra. Víťazom sa stane škola, ktorej fanúšikovia do 16. marca odovzdajú najviac plastových PET fliaš prostredníctvom automatov na výkup vratných obalov, ktoré sú umiestnené vo všetkých 123 predajniach spoločnosti Lidl.

Víťaz „Ekohry“ získa multifunkčné športové ihrisko v hodnote 80 000 eur, školy na 2. a 3. mieste sa môžu tešiť na ihriská v hodnote 55 000, resp. 35 000 eur. Dôvod na radosť budú mať aj žiaci zo škôl na 4. až 7. mieste, vyhrajú totiž rekonštrukciu existujúcich športovísk či športové pomôcky v hodnote 10 000 eur.

Po spoločnej zhode aktivistov, rodičov ako aj zástupcov račianskych škôl vznikla dohoda, že kritériám organizátora na rekonštrukciu či vybudovanie ihriska najviac vyhovuje areál na ZŠ Tbiliská.

Zbierajú sa akékoľvek prázdne PET fľaše, ktoré však nesmú byť zlisované. Pozor, neodovzdávajte súčasne plastové a sklenené zálohované fľaše! Na potvrdenke nesmie byť údaj o súčasnom odovzdaní sklenenej fľaše, v takom prípade sa lístok neráta. Potvrdenku si následne odložte alebo vhoďte do označenej schránky s názvom EKOHRA – ZŠ Tbiliská na Prvom kontakte v budove Miestneho úradu na Kubačovej ulici.

3. PET fľaše vhoďte do vratných automatov, ktoré sú v každom LIDLi. Fľaše nesmú byť zlisované ani priveľmi pokrčené, môžu ale nemusia mať vrchnák a do automatu sa vsúvajú dnom vpred.

3. PET fľaše vhoďte do vratných automatov, ktoré sú v každom LIDLi. Fľaše nesmú byť zlisované ani priveľmi pokrčené, môžu ale nemusia mať vrchnák a do automatu sa vsúvajú dnom vpred.

Po skončení zberu lístkov resp. fliaš sa ZŠ Tbiliská v termíne od 17.03. do 23.03. 2014 prihlási do súťaže prostredníctvom registračného formulára, kde uvedie množstvo vyzbieraných PET fliaš.

Následne LIDL osloví 10 súťažiacich s najvyšším nahláseným počtom odovzdaných PET fliaš a vyzve ich k doručeniu lístkov potvrdzujúcich množstvo odovzdaných PET fliaš. Po overení výsledkov spoločnosť oznámi víťazov, ktorí sa môžu tešiť na výhry.

Račania môžu využiť na odovzdanie PET fliaš predajne LIDL na Peknej ceste v Krasňanoch, ale aj predajňu na Račianskej ulici – oproti Mladej Garde.

Foto: Eva Miklánková, Zuzana Šuláková, MÚ Rača

Podrobný návod, ako odovzdať fľaše: