V týchto dňoch sa začali finálne stavebné práce na úprave cintorína v Rači v réžii mestskej spoločnosti Marianum. Projekt sa datuje do roku 2015, kedy sa podarilo zámenou pozemkov získať priestor na toto rozšírenia, vďaka ktorému vyrieši naša mestská časť problém s nedostatkom hrobových miest na dlhé roky.

Fotogaléria:

Pre prístup mechanizmov vybúrali časť plota.

Pohľad od domu smútku smeronm na Detviansku.

Pripomeňme, že k zámene pozemkov medzi Ministerstvom vnútra a Hlavným mestom došlo v roku 2015. Mestská časť Rača tak pozemok o výmere 305 m². „Rozšírením cintorína Rača získa miesta na pochovanie na viac ako 10 rokov,“ vypočítal vtedy Pilinský.

Viac o prípravách rekonštrukcie aj tu: Rača na dlhé roky vyrieši problém s nedostatkom hrobových miest

Na aktuálne prebiehajúce práce upozorňuje návštevníkov oznam pri vstupe do cintorína, ktorý sa nachádza pri Kostole Panny Márie Pomocnice Kresťanov.

Oznam pre návštevníkov cintorína.

Vizualizácie budúceho stavu:

Vizualizácie: Marianum