Martina Rovenská

Martina Rovenská

Na portáli račaweb postupne predstavíme niektorých kandidátov na poslancov v miestnom zastupiteľstve. ktorí nemajú vlastné webovské stránky a majú záujem predstaviť sa svojim sympatizantom. Začíname Martinou Rovenskou, ktorá kadiduje so skupinou nezávislých poslanocv s názvom Račania.

“Keď sa spýtate prečo som sa rozhodla kandidovať, moja odpoveď sa bude určite podobať odpovediam ďalších kandidátov. Myslím, že každý kto sa takto rozhodol, urobil tak na základe svojho presvedčenia, že mu záleží na mieste kde žije on, jeho rodina, priatelia, známi. Chcel by sa týchto rozhodnutí zúčastňovať, ovplyvňovať  ich a v konečnom dôsledku sa na rozhodnutiach spolupodieľať. Aj u mňa je to tak. Cítim sa ako aktívna občianka a mám záujem o veci verejné.

Martina Rovenská

Martina Rovenská

Milujem svoju rodinu, vážim si svojich aj našich predkov, priateľov, známych, mám rada obyčajných ľudí a ak môžem pomôcť, snažím sa o to a robím všetko, aby som svoje slovo splnila. Mám rada humor, ktorý mi pomáha prekonávať starosti a problémy.

Koordinátorka Matice pre školy

Popri množstve aktivít s mojimi deťmi a rodinou, sa angažujem sa v Miestnom výbore Matice Slovenska. Ako bývalá učiteľka som prevzala agendu koordinátora pre školy. Určite väčšina z Vás vie o regionálnej literárnej súťaži „Račiansky jahodový kvet“, tento rok to bol už 18 –ročník. Máme veľmi dobrý pocit z mimoriadne narastajúcej úrovne a počtu príspevkov. Šírenie vzdelania, úctu k tradíciám a poznatkom si kladieme za prioritu, pretože poznatok je viac ako len informácia. Poznatok je pochopená informácia, ktorá prispieva k blahobytu jednotlivca a komunít. Zahŕňa pritom etickú, kultúrnu, sociálnu aj politickú dimenziu.

Štúdium verejnej správy

Vyštudovala som odbor Verejná politika a verejná správa, bola som aktívna členka politickej strany. V minulosti som pracovala v komisii školstva a športu a v komisii kultúrnej. Vždy som sa snažila k danej problematike pristupovať zodpovedne a hľadať riešenia. S tým súviselo aj moje zastúpenie v radách základných škôl a jednej MŠ. Dokonca si trúfnem povedať, že pre moju flexibilitu som ako sobášiaci poslanec mala najviac sobášnych obradov a to je tiež služba občanom. Ako vyzretá osobnosť môžem  na jednej strane ponúknuť svoje vedomosti, odbornosť a na druhej strane skúsenosti a prax.

Projekty bez straníckosti

Ako žena, ktorá chce vstúpiť do komunálnej politiky a hlavne ako matka, aj vo mne samotnej prebieha vnútorný konflikt rodina – verejný život, ale tak ako je to v bežnom živote aj v tejto oblasti by to malo byť v určitej rovnováhe. Ženy v komunálnej politike sú spájané hlavne s témami kultúra, školstvo, rodina, charita, sociálne veci a sú vnímané ako menej prestížne v porovnaní s témami výstavby, ekonomiky atď.

Ako nezávislá kandidátka chcem podporovať všetky zmysluplné projekty, aktivity a iniciatívy podľa svojho vedomia a svedomia, bez toho aby som hodnotila ich straníckosť. I v tejto oblasti sa budem riadiť heslom, ktoré som si osvojila od svojho vysokoškolského pedagóga a politológa Martina Klusa a v súkromí sa ním riadim: „ Kto chce hľadá spôsoby a kto nechce hľadá dôvody.“

Mojou prioritou je a bude spolupodieľať sa na vytváraní komunitného priestoru „RAČA“, pre naše deti, našich rodičov a súrodencov a pre nás!

Vizitka: Martina Rovenská (39)

Každý kandidát na tento významný post musí alebo chce svojim potenciálnym voličom niečo ponúknuť. Často krát je už na prvý pohľad viditeľné, že niektoré ponuky, programy presahujú reálne možnosti.

Témy, ktorým sa budem venovať:
– v komunikácii s úradom pokročiť v elektronických službách, podporiť tak otvorenú samosprávu
– zlepšiť podmienky pre občiansku aktivitu, iniciatívu a participáciu jednotlivca alebo združení
– nadviazať a podporovať projekty, ktoré sú dlhodobé: zvýšiť kapacitu predškolských zariadení, – kvalitnú starostlivosť o seniorov – denný stacionár, nájomné byty, atraktívna knižnica pre mládež
– preskúmaním funkčnosti organizačnej štruktúry MÚ so zreteľom na počet zamestnancov a objemom nakupovaných činností, férové výberové konania na  pracovné miesta v samospráve
– k výstavbe a s ňou spojenou situáciou v doprave, výstavbe sietí a infraštruktúry, vytvoriť priestor pre obecnú a hlavne odbornú diskusiu pred schválením plánu vrátane vynaložených investícií

Martina Rovenská s dcérkami - dvojičkami

Martina Rovenská s dcérkami – dvojičkami