Národná diaľničná spoločnosť zverejnila na úradnej tabuli Miestneho úradu v Rači informáciu o Urbanistickej štúdii diaľnice D4 Bratislava, úsek Jarovce – Rača.
Táto má byť podkladom pre zmeny a doplnky územného plánu Bratislavy. Verejné prerokovanie územnoplánovacieho podkladu je určené v termíne od 16. júna do 16. júla 2014.

Obstarávateľom urbanistickej štúdie je Národná diaľničná spoločnosť, a.s. prostredníctvom spôsobilej osoby, ktorou je Ing. Arch, Beáta Arvayová. Spracovateľom štúdie je Aurex, spol. s.r.o., ÚPP a ÚPD spracuje podľa tejto správy autorizovaný architekt Ing. Arch. Michal Chudík, PhD. s riešiteľským kolektívom.

Verejné prerokovanie s obyvateľmi, na ktorom bude zabezpečený odborný výklad, sa uskutoční v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca vo štvrtok 3. júla 2014 o 16:00 h.

Príloha Urbanistickej štúdia diaľnice D4 Bratislava, úsek Jarovce - Rača.

Príloha Urbanistickej štúdia diaľnice D4 Bratislava, úsek Jarovce – Rača.

“S výstavbou by sme chceli začať v roku 2015 až 2016,” povedal na margo procesu prípravy podkladov na zmeny územného plánu štátny tajomník ministerstva dopravy Viktor Stromček. Financovanie D4 aj rýchlostnej cesty R7 je plánované cez PPP projekty.

Predbežné náklady výstavby sú vyčíslené na 1,5 miliardy eur.

Na vyvlastnenie pozemkov pri D4 má NDS asi 300 miliónov eur.

Diaľnica D4 vytvorí po dokončení vonkajší obchvat Bratislavy v dĺžke 50 kilometrov. Spojí hraničné priechody Jarovce a Devínska Nová Ves.  Zjazdy z D4 sú plánované v Rovinke, Moste pri Bratislave, Ivanke pri Dunaji, v Čiernej Vode, Rači, Záhorskej Bystrici, Stupave, Devínskej Novej Vsi a na Devínskom jazere.

D4: Súčasný stav komunikácií

D4: Súčasný stav komunikácií

Mapa: Google, vizualizácia: NDS – doplnené popisky račaweb.sk