Račiansky spolok podal prostredníctvom Mestskej časti Bratislava – Rača na BSK žiadosť o príspevok na projekt, ktorý otvorí Obecnú záhradu pre školákov a škôlkárov z Rače a širokého okolia. O čo v ňom ide?

Občianske združenie Račiansky spolok revitalizuje v spolupráci s Mestskou časťou Bratislava – Rača zanedbanú Obecnú záhradu. Po štyroch rokoch príprav, dobrovoľníckej práce a investovaní asi 49 000 eur z mimorozpočtových zdrojov, je priestor opäť plnohodnotnou záhradou, ktorá má slúžiť na oddych a relax pre obyvateľov z okolia. V ďalšej fáze chceme Obecnej záhrade vdýchnuť život formou organizovania rôznych aktivít.

Požiadavky škôl a materských škôl

Čoraz častejšie evidujeme záujem škôl a škôlok z okolia o návštevy záhrady a takisto záujem o poskytnutie vzdelávacieho rozmeru takýchto pobytov. Priestor záhrady s jej výsadbou je vhodný pre žiakov 1. stupňa základných škôl a takisto deti z materských škôl na výučbu či spoznávanie prírody. Pre naplnenie tohoto cieľa predkladáme na schválenie finančnej dotácie projekt „Obecná záhrada Rača: Informačno – vzdelávací projekt pre školákov a škôlkárov“ (ďalej len projekt).

Obecná záhrada: Zážitková prírodoveda pre školákov a škôlkarov!

Obecná záhrada: Zážitková prírodoveda pre školákov a škôlkarov!

O projekte

Cieľom projektu je priniesť do priestoru záhrady vzdelávací a informačný rozmer. Vytvorením systému a jednotného dizajnu informačných tabuliek a nadväzujúcich médií poskytneme žiakom 1. stupňa ZŠ ale aj škôlkárom či iným individuálnym detským návštevníkom možnosť spoznávať jednotlivé rastliny a zvieratá v Obecnej záhrade. Chceme pre deti nahradiť suchopárne učenie zábavnou a priamo v záhrade sa odohrávajúcou formou – trebárs aj tak, že ochutnajú čerstvo natrhané čerešne, slivky či broskyne.

Participácia združenia

Račiansky spolok už tri roky zhromažďuje najmä mimorozpočtové prostriedky, granty a dary na revitalizáciu Obecnej záhrady. Aj v prípade predkladaného projektu sa bude občianske združenie podieľať na jeho realizácii formou finančnej participácie vo výške 25 – 50 percent odhadovaných nákladov.

Termíny realizácie

Projekt plánujeme realizovať v priebehu mesiacov júl-september 2015 a v školskom roku 2015/16 ho predstaviť jednotlivým vzdelávacím inštitúciám podľa vybranej cieľovej skupiny detí.

Ukážka brožúrky s Náučným chodníkom, testom, zábavou a plánikom Obecnej záhrady Rača.

Ukážka brožúrky s Náučným chodníkom, testom, zábavou a plánikom Obecnej záhrady Rača.

Fotogaléria:

Lokalizácia a užívatelia

Obecná záhrada sa nachádza v centre Rače, za Obecným úradom na Alstrovej ulici 245. V okolí sa nachádza viacero vzdelávacích inštitúcií, pre ktoré bude projekt určený. Na území Mestskej časti Bratislava – Rača sa nachádzajú 3 základné školy (ZŠ Tbiliská, ZŠ Hubeného, Spojená škola Jána de la Salle) a 7 materských škôl.

Vzhľadom na dostupnosť by v budúcnosti mohli využiť priestory Obecnej záhrady na vzdelávanie aj školy či materské školy zo susedných mestských časí – Vajnory, Nové Mesto a Ružinov, kde tiež verejný priestor podobného charakteru dlhodobo absentuje.

Propagácia a komunikácia

O projekte budeme informovať priamo vedenie miestnych škôl a škôlok ako aj školský úrad. Na propagáciu projektu a informácie o poskytnutí dotácie využijeme mediálne partnerstvo s nasledovnými médiami Spravodaj Račan, www.racaweb.sk, www.racianskyspolok.sk.

Zdroj: OZ Račiansky spolok, foto: Račaweb