Zberný dvor na ulici Pri Šajbách, ktorý je vynovený po minuloročnej kompletnej rekonštrukcii, bude na sezónu otvorený skôr, ako sa pôvodne plánovalo.

Zberný dvor Bratislava Rača Pri Šajbách po ukončení rekonštrukcie.

Zberný dvor Bratislava Rača Pri Šajbách po ukončení rekonštrukcie.

Komunikačné oddelenie Miestneho úradu vydalo oznam, že “vzhľadom na priaznivú predpoveď počasia na tento víkend chce ísť spoločnosť OLO v ústrety občanom našej mestskej časti a v sobotu 11. apríla 2015 mimoriadne otvorí zberný dvor v termíne od 8:oo do 14:oo hod.”

Mapka: Zberný dvor Rača, Pri Šajbách.

Mapka: Zberný dvor Rača, Pri Šajbách.

Odpad bude odoberaný od občanov podľa bežných podmienok uvedených v prevádzkovom poriadku zberného dvora.

Čo možno doviezť?

Okrem biologicky rozložiteľného odpadu rastlinného pôvodu môžu občania uložiť do zberného dvora aj objemný odpad – najmä: drevený nábytok, podlahoviny, dvere, a pod., nábytok musí byť v rozobratom stave, ako aj drobný stavebný odpad v objeme nie viac ako 1 m3 osoba/rok t.j. odpad z bežných udržiavacích stavebných prác zabezpečovaných fyzickou osobou-nepodnikateľom.

Riadna prevádzka zberného dvora začne tak, ako bolo už oznámené, vo štvrtok 16. apríla 2015.

Viac o Zbernom dvore aj tu: Kompletne obnovený Zberný dvor Pri Šajbách bude otvorený aj v sobotu

Zdroj: MÚ Rača, foto: MÚ Rača, Google Earth