Sledovanie vozidiel zimnej služby v Bratislave môžete počas zimnej údržby on-line na špeciálnej interaktívnej mape.

Čo presne vidíte na monitore pohybu sypačov?

Pred tým, než má začať snežiť, dispečing magistrátu vydá pokyn, vozidlá zimnej údržby (sypače a odhŕňače) sa presunú na stanovisko v svojom rajóne.

Ak sneží, začínajú odhŕňať sneh po svojej trase. Ak sú na ceste kolóny, vozidlo zimnej údržby sa musí prispôsobiť rýchlosti premávky.

Vozidlá sa počas dňa musia vrátiť na základňu, kde naložia novú dávku posypového materiálu alebo natankujú pohonné hmoty.

Ako sa vyznať v mape?

Vozidlá zimnej údržby v Bratislave môžete sledovať na interaktívnej mape: Zobrazenie mapa.

Vozidlá zimnej údržby v Bratislave (posýpače, odhŕňače) môžete sledovať na interaktívnej mape: Zobrazenie satelitné.

Vozidlá zimnej údržby v Bratislave: Detail – stav a pozícia vozidla. V tomto prípade posýpač v Rači. Status: bez pohybu (červená).

Interaktívnu mapu posýpačov a odhŕňačov v Bratislave môžete sledovať tu.

Zdroj: Račaweb, bratislava.sk, foto: Bratislava.sk