LIBRETO

Budova Nemeckého kultúrneho domu má neuveriteľný potenciál z hľadiska využiteľnosti na kultúrno-spoločenské akcie a propagácii Račianskeho vinohradníctva a vinárstva. Navrhované využitie a rozsah služieb v objekte NKD napĺňa celé spektrum, od kultúrno- spoločenských udalostí rôznych veľkosti a zamerania, cez reštauračné služby, až po poskytnutie ubytovacích kapacít penziónového typu. Táto zostava funkcií NKD dáva možnosti prezentovať výrobky Račianskych vinárov a ideálne zachovať tradíciu a využitie NKD.

Samostatne fungujúce celky v rámci NKD sa navzájom dopĺňajú a vytvárajú spolu moderné kultúrno-spoločenské centrum poskytujúce komplexné služby. Ubytovacie kapacity dopĺňajú už zaužívané funkcie v NKD a vhodne prispievajú ku komplexnosti potrieb návštevníkov. Kultúrnospoločenské akcie, ochutnávky vín spolu s gastro službami a ubytovaním jednoduchého typu vytvárajú osvedčenú vyhľadávanú kombináciu. Celý objekt prispieva k zvýšeniu turistického ruchu v samotnej Rači a celej oblasti.

Panel 1

Jednotlivé funkčné celky v NKD

SPOLOČENSKÁ SÁLA
Plne funkčná, obsahuje všetky potrebné časti
– bez navrhovaných dispozičných zmien.

REŠTAURÁCIA a KAVIAREŇ
Ideálna poloha a veľkosť reštaurácie a zázemia. Atraktívnosť námestia a kultúrno – spoločenských podujatí v budove zvýši návštevnosť reštaurácie.
Reštaurácia zabezpečuje catering pre podujatia a raňajky pre penzión.
Návrh uvažuje s možnosťou vytvorenia letnej terasy pred reštauráciou s výhľadom na námestie.
– bez navrhovaných dispozičných zmien

Panel 1

PIVNICE NKD
Pivnice vzhľadom na svoju dispozičnú veľkosť, sú vhodným priestorom hlavne na uskutočňovanie kultúrno-spoločenských aktivít a eventov.
– dispozične zmeny uvažujú so zabezpečením komfortného prístupu do suterénu formou nového schodiska a nového vstupu priamo z námestia. Nové sociálne zázemie je umiestnené na prízemí, spĺňa kapacitné nároky. (šatne, WC)
Táto časť predstavuje najväčšie dispozičné zásahy. Nový vstup do tejto časti predstavuje jediný zásah do exteriéru budovy.

ČERVENÁ LISOVŇA
Pekný priestor pre menšie spoločenské akcie aj oslavy. Priestor je ideálny pre už zaužívané ochutnávky vín.
– dispozične zmeny uvažujú s novým sociálnym zázemím (šatne, WC) ktoré je spoločné s Pivnicami NKD.

PENZIÓN NKD
Penzión bude umiestnený nad reštauráciou na 2. a 3. poschodí.
Recepcia sa nachádza na 2. poschodí kde sa da dostať existujúcim schodiskom a samostatným vstupom z námestia.
– z hľadiska dispozície budovy bude penzión rozumne včlenený bez výrazných dispozičných zmien. Strešné okná, a nosné prvky objektu budú rešpektované.

GALÉRIA NKD
Podkrovie nad Červenou lisovňou bude slúžiť ako galéria. V tejto časti je možné zriadiť aj pár kancelárii pre organizátorov kultúrnych podujatí v objekte.
-bez výrazných dispozičných zmien, pekný priestor pre výstavy

NÁMESTIE pred NKD
Námestie je možné využívať aj bez zmien na parkovanie aut, nezávisle od uskutočnenia dispozičných zmien vo vnútri NKD. Ideálna, ale finančne náročný variant je umiestniť parkovanie áut do podzemnej garáže a uvoľniť námestie pre oddychové aktivity návštevníkov. Pre príchod na významné spoločenské akcie a pre taxíky je na námestí vyčlenený rondel, ako miesto pre nastúpenie a vystúpenie návštevníkov z aut. Ostatne časti námestia sú pojednané pre oddychové aktivity, pričom plocha námestia zostáva otvorená pre zhromažďovanie ľudí ale aj ďalšie aktivity a možnosti dočasného využitia pre stánky a iné atrakcie.

História Rače je neoddeliteľne spojená s Máriou Teréziou, ktorá račianské víno, stanovila vínom cisárského stola, a račania počas jej vládnutia boli považovaný za najlepších vinárov. Tato skutočnosť nie je nijako komunikovaná a verejný priestor pre NKD je ideálne miesto pre pripomenutie tohto významného úspechu pre región a slávu vina. Prípadne umiestnenie sochy Márie Terézie, dodá výnimočnosť hlavne samotnej budove NKD, celému okoliu a určite bude mať aj význam z hľadiska cestovného ruchu.

Panel 2

Panel 3

Zdroj: MÚ Rača