Tipy pre redakciu:

webraca@gmail.com

Inzercia:

Informácie o podmienkach inzercie:

webraca@gmail.com

Obchodný zástupca:

jozef.stroffek@chello.sk, mobil: +421 903 424 900

Webdizajn a tvorba CMS:

Presscentrum, s.r.o.

presscentrumsk@gmail.com