Revitalizácia nemeckého kultúrneho domu  Bratislava Rača

Sprievodná správa

Panel 1

Podlažia majú nasledujúce použitie:

Centrálny objekt A

Suterén 1.PP
technické miestnosti (centrálne kúrenie, elektro, vzduchotechnika)
Tu sa nachádza aj plocha pre odpadky ( papier a pod). Odpadky budú transportované prostredníctvom zvláštneho výťahu k prízemiu a odtiaľ odvezené k zneškodneniu.

Technické miestnosti sú odvzdušnené prostredníctvom ventilačného kanálu.

Suterén 2.PP
Vínna pivnica je prístupná cez nové schodisko s výťahom a bude zrekonštruovaná.
Podzemné klenbové miestnosti sú vhodné pre rôzne akcie, ako sú banket, večera, recepcia atď.
Prízemie
Vstupná hala je ústredným bodom budovy z ktorého sa dajú dosiahnuť všetky funkčné priestory budovy.

Na prízemí hlavnej budovy sa nachádzajú verejno – kultúrne priestory.
Reštaurácia je priamo spojená

Vstup návštevníkov do vínnej pivnice v suteréne 2.PP. Je prístupné z vonkajšej strany priamo bez vstupu do foyeru.
Pred reštauráciou pod arkádami je možnosť posedenia a občerstvenia z reštaurácie.

2+ 3.Poschodie nad prízemím

Použitie ako – kancelársky priestor pre – mestský úrad s pomocnými miestnosťami.
Návštevník vstúpi zo schodišťa do centrálnej recepčnej miestnosti, z ktorej sa môžu dostať všetky kancelárske priestory.

Strecha – podkrovie
Súčasný stav bez prestavby.

A1-Prístavba ku Centrálnemu objektu – A

Suterén 1.PP a 2.PP: Nemá žiadne priestory

Prízemie: Priestory pre kultúru s príslušnými priľahlými miestnosťami

1.poschodie nad prízemím: kancelárske priestory mestskej správy

Zadné krídlo, sála -B

Suterén: bez prestavby, použitie ako predtým

Prízemie, 1 a 2.poschodie nad prízemím: bez prestavby, použitie ako predtým

Predné krídlo C

Prízemie
Plocha je využiteľná ako reštaurácia ( napr. v reštauračnom reťazci “McDonalds” alebo podobne). Dodávka do kuchyne je priamo z vonku a parkovanie je v blízkosti reštaurácie.

Z nákladových dôvodov (vetranie kuchyne vo vínnej pivnici je veľmi nákladné) sa nachádza kuchyňa vybavená v blízkosti kuchyne reštaurácie v prízemí. Doprava jedál z kuchyne do 2.PP je cez výťah na jedlo.

Časť námestia pred reštauráciou je možné využiť ako vonkajšiu terasu.

Výška okien bude zväčšená až na podlahu prízemia. Šírka okien zostáva zachovaná.

Poznámka: Ak sa pre reštauráciu nenájde žiadny záujemca, je možné použiť túto plochu ako fitness štúdio. Plocha a výška priestoru sú pre fitnesstudio dostatočne veľké.

Červená Lisovňa – prízemie.
V priestore medzi reštauráciou a Červenou lisovňou sa nachádzajú nové WC – miestnosti, ďalej sklad pre Červenú Lisovňu.

  1. poschodie nad prízemím
    Podlaha prvého poschodia predného krídla je v rovnakej výške ako podlaha prvého poschodia centrálneho objektu A, jedna časť tejto plochy sa používa ako kancelárske priestory mestskej správy.

Kancelárske priestory v prvom poschodí majú druhú únikovú cestu cez schodisko s priamym odchodom do exteriérového priestoru.

Podkrovie: zostane v súčasnom stave – nebude prestavané

Stavebná konštrukcia:
Nosné steny zostanú zachované, len tam kde je potrebné budú urobené nové otvory.
Pri výstavbe podkrovia zostane vystavená konštrukcia strechy viditeľná.

Architektonicky charakteristické vertikálne okná v strešnej ploche budú zachované, len pre nové použitie bude výška a šírka okien zvýšená. Charakteristické previsové strešné plochy nad vertikálnymi oknami budú zachované.

Vzduchotechnika
Všetky vnútorné miestnosti (WC-miestnosti, Kuchyňa v 2PP, vínna pivnica, komín od centrálneho kúrenia ) majú vedľa centrálneho schodištia s výťahom spoločnú inštalačnú šachtu, ktorá vedie až nad strešnú plochu.

Architektúra – Prístavba
Dvojpodlažná prístavba má moderné, striktné priečelie a je oddelená od starej budovy. Nesnaží sa kopírovať starú architektúru.
Objekt žije z kontrastov starej a novej architektúry.

Panel 3

Exteriér

Ďalšie informácie nájdete vo vysvetlivkách k návrhu.

Parkovacie miesta pre zamestnancov mestskej správy sa nachádzajú v zadnej časti exteriéru za domom kultúry.
Parkovacie miesta pre návštevníkov sa nachádzajú v prednej časti exteriéru.

Celkový počet parkovacích miest = 64 + 2 miesta pre vozičkárov

Panel 2

Veľkosť plôch

Poznámka: Údaje o veľkosti plôch, obsahujú len tie, ktoré boli stavebne zmenené, týka sa to úžitkových miestností, priľahlých izieb,
WC a chodby.

Plochy schodišťa s výťahom nie sú v týchto plochách započítané.

Plochy pod šikmými strechami majú min. výšku o 1,2 m

90 m² Vstupná hala
360 m² Kultúra – centrálny objekt
1.370 m² Mestský úrad – centrálny objekt a a predné krídlo z toho 965 m² 2.NP 405 m² 3.NP
84 m² Restaurácia – centrálny objekt
100 m² Catering – centrálny objekt
330 m² Restaurácia-Mc Donalds- predné krídlo

Tabuľka miestností podľa funkčno-prevádzkového zaradenia

Tabuľka miestností podľa funkčno-prevádzkového zaradenia