Revitalizácia Nemeckého kultúrneho domu v Rači
Ideová architektonická súťaž
L I B R E T O

Víno patrí Račanom. Račanom patrí miesto, kde sa s vínom stretnú. Architektonický koncept pretvára Nemecký kultúrny dom v Rači tak, aby jeho najatraktívnejšie časti zazreli svetlo sveta a aby sa kroky, ktoré hlásajú nový život začali rozlievať v novom centre Rače.

Revitalizácia Nemeckého kultúrneho domu je príležitosť ako oživiť kultúrny život v Rači. Nepremrhajme túto príležitosť.

Panel 1

exteriér

Súčasné centrum Rače považujeme za tranzitný líniový verejný priestor a preto pred NKD artikulujeme nový bodový ťažiskový verejný priestor. Od komunikácie ho izolujeme alejou stromov. Priestor má okrem parkovania potenciál stať sa zhromažďovacím priestorom – trhoviskom, koncertnou plochou či ľadovým klziskom. V návrhu zohľadňujeme plánovanú okolitú výstavbu a nadväzujeme na uvažované verejné ťahy.

hmota
Ťažiskom návrhu je otvorenie pôvodného technologického priestoru vinárskych pivníc. Vytvorené priame prepojenie vonkajšieho prostredia s vnútorným výtvára schodisko s pobytovou zónou. V návrhu odstraňujeme prístavbu z roku 2010, ktorá nebola dokončená. Doplnené sú hlavné vstupy do prevádzok a vstupných zón objektu.

interiér
Navrhované funkcie sú odvodené od existujúceho stavu a plánovanej výstavby obytného súboru
– parter je oživený reštauráciou a obchodnými priestormi, nadzemné podlažia sú venované administratívnym priestorom a co-workingovým ateliérom – zdieľaným priestorom pre komunitu nezávisle pracujúcich ľudí nielen z Rače.

Viaceré úrovne priestorov sú prepojené točítými schodiskami – motív odvodený od analógie stáčania hrozna.

Panel 2

Vstupná hala – nosným prvkom návrhu prevádzky v objekte je vytvorenie vstupnej haly – hlavného komunikačného uzlu pre návštevníkov expozície, workshopovej miestnosti, pre návštevníkov reštaurácie a pre zamestnancov administratívnych priestorov. Nový hlavný vstup vytvára možnosť bezbariérového pohybu, všetky podlažia sú prepojené výťahom umiestneným v pôvodnej výťahovej šachte.

Pohyb návštevníkov usmerňuje recepcia. Halu dopĺňa kubus so šatňou, toaletami a zázemím pre kuchyňu.

Expozícia prestupuje zo suterénu do haly cez galériu vytvorenú v pôvodných technologických nádržiach.

Reštaurácia – nová poloha reštaurácie ponúka veľkorysejší priestor pre návštevníkov, možnosť prepojenia podujatí so suterénom cez kruhové schodisko, možnosť využitia exteriérovej terasy.

Vinársky klub má možnosť prenajatia priestorov na všetky svoje aktivity počas roka.

Pivnice – otvorenie pivníc verejnosti. Predná časť má variabilnú funkciu – dočasná expozícia, rozšírenie reštaurácie (svadby, oslavy), ochutnávka vín, konferencie, trhy z exteriéru prechádzajú aj do interiéru. Zadná časť slúži na trvalú expozíciu.

Klubovňa / workshopy – multifunkčný variabilný priestor pre tréningy, projekty

Sála – hlavné dejisko kultúrnych a spoločenských podujatí v Rači. Exkluzívny priestor prekonferencie, prednášky. V návrhu rozširujeme vstupnú halu do sály nakoľko priestor si žiada zlepšenú ergonómiu užívania a veľkorysejší priestor.

Catering – samostatný vstup a rozšírené priestory

Obchodné priestory – oživenie parteru predajňami s lokálnym vínom

Panel 3

Zdroj: MČ Rača