Libreto: Nemecký dom Rača

Základnou myšlienkou navrhovaného programu je združenie väčšiny reprezentatívnych, servisných a kultúrnych funkcií, ktoré ponúka mestská časť Rača svojim občanom, do jedného celku v objekte Nemeckého domu.

Širšie vzťahy

Historicky Raču tvoria pôvodné osy Detvianskej a Alstrovej ulice. Nová zástavba, či už v okolí vlakovej stanice, alebo neskôr Experimentálna štvrť v časti Barónka, ktoré vznikali do začiatku 20-teho storočia, bola umiestňovaná smerom na juhozápad. Ťažisko urbanizácie sa tak posúva smerom k centru Bratislavy. Tento proces podporuje vznik štvrte Krasňany v 50tich rokoch a aj súčasná výstavba zahusťujúca celý priestor Rače. Rača sa veľmi rýchlo vyrástla z obce na štvrť s počtom obyvateľov cez 20 000. Problémom je absencia mestských verejných priestorov a vyššej vybavenosti.
Umiestnenie Nemeckého domu na juho-západ od historickej zástavby je, z dnešného pohľadu, v ťažisku medzi Krasňanmi a Račou. Vzniká tak prirodzene urbanistický ťažiskový bod, ktorý má potenciál stať sa novým centrom Rače. Lokalita je podporená aj dobrou dostupnosťou verejnou dopravou ako aj pešími ťahmi.

Urbanistický návrh

Priestor pred Nemeckým domom je jedným z mála verejných priestorov v Rači kde je možné vytvoriť námestie. Návrh definuje polootvorené námestie ohraničené z dvoch strán Nemeckým domom z jednej strane pešou promenádou nadväzujúcou na návrh obytného komplexu Rínok a ulicou Barónka. Oproti terajšiemu riešeniu je zmenšené parkovisko, ktoré bude slúžiť len pre návštevníkov úradu. Parkovisko pre zamestnancov umiestňujeme za budovou v priestore asanovanej stavby. Parkovisko je od pobytovej plochy námestia oddelené zeleňou. Námestie je zariadené lavičkami, malým detským ihriskom, stojanmi na bicykle a verejným osvetlením.

Riešenie budovy

Z funkčného hľadiska je objekt členený na štyri časti. Úrad starostu, časť miestneho úrad zameraná na kontakt s obyvateľmi spolu so stavebným úradom, kultúrna časť a gastronomická časť.

Hmotový koncept maximálne dodržiava pôvodnú historickú štruktúru. Nové schodiskové jadrá sú umiestnené mimo historického objektu a sú riešené ako sklenené kubusy potiahnuté červenou transparentnou fóliou s potlačou. Potlač je motív historickej pečate Račišdorfu z roku 1780. Rovnaký motív slúži na zvýraznenie miestneho úradu a jeho časti – úradu starostu. V tomto prípade sme nahradili malé okná oblúkovými otvormi presvetľujúcimi priestor prvého kontaktu. Zasklenie používa charakteristický motív pečate a červeného zasklenia. Farebnosť je dosiahnuta špeciálnymi fóliami, ktoré sú z vonku farebné, ale do interiéru prepúšťajú nezafarbené svetlo. Presvetlenie všetkých kancelárií, ktoré sa nachádzajú v podkrový je dosiahnuté zväčšením existujúcich vikierov, a podľa potreby nahradením všetkých stien vikiera sklom.

Úrad starostu

V juhovýchodnej časti Bloku C sa nachádza úrad starostu mestskej časti Rača. Má vlastný reprezentatívny vchod. Na prízemí je spoločenský  multifunkčný priestor vysokého štandardu, ktorý slúži ako sobášna sieň, jednacia sieň miestneho zastupiteľstva a ako priestor na iné reprezentatívne
účely a konferencie. Na hornom podlaží je kancelária starostu, prednostky a kancelárie úradu starostu. V podzemnej časti sa nachádza starostova pivnica, ktorá slúži na prezentáciu histórie račianskeho vinárstva a na akcie spojené s vínom a historickým dedičstvom Rače. Je prepojená na gastronomickú časť.

Časť miestneho úrad zameraná na kontakt s obyvateľmi. Hlavný vstup pre občanov do úradu je cez priestor prvého kontaktu v centrálnej časti bloku C.
Nachádza sa tu kontaktná zóna so stránkami s najvyššou návštevnosťou, recepcia a priechod na ďalšie podlažia s jednotlivými oddeleniami miestneho úradu. Tu je umiestnený aj celý stavebný úrad. Archív je umiestnený pod existujúcu spoločenskú sálu.

Kultúrna časť

Existujúca prevádza spoločenskej sály sa necháva bezo zmeny. Navrhujeme však dovybaviť priestor technológiou (digitálne kino, audio, réžia). Na umiestnenie technológie je vytvorený priestor cez ktorý sa vchádza na balkón. Návrh vytvára plnohodnotné predsálie, ktoré slúži aj ako prístup do
knižnice. Na 2. NP a 3. NP je umiestnená miestna knižnica.

Gastronomická časť

Navrhujeme tri prevádzky pre gastronómiu so spoločnou kuchyňou. Na vstupnom podlaží v bloku A je bystro s kaviarňou, ktoré slúži ako denná prevádza a aj na stravovanie zamestnancov. Je ho možné prepojiť na predsálie. V budove sú rozsiahle pivnice s bohatou vinárskou tradíciou. Využívame ich na dve oddelené gastronomické prevádzky. Pod juhovýchodným krídlom – blok C je reštaurácia vyššieho štandardu. Pod hlavnou budovou – blok A sa nachádza vináreň s klubovou atmosférou.

Zásobovanie a vstup pre zamestnancov gastra je zabezpečovaný zo zadnej strany bloku A. Prevádzka môžu fungovať úplne oddelene od ostatných častí budovy. Je vhodná na prenájom tretej strane.

Technologické riešenie

Medzipodlažia v blokoch A a C medzi 1. NP a -1. NP. Využívame na umiestnenie technologických zariadení pre vetranie a vykurovanie priľahlých priestorov. Hlavná technológia núteného vetrania, poprípade klimatizácie je umiestnená v. 4np – priestor pod hrebeňom strechy v bloku A. Najvhodnejšou technológiou na využitie alternatívnych zdrojov energie je semitransparentná fotovoltaika, ktorú je možné umiestniť na nové sklenené konštrukcie. Nízkonapäťový systém je vhodný na pohon rekupelačných technológií.

Zdroj: MČ Rača