Pár týždňov po voľbách prišlo na realitnom trhu v rámci Rače k jednej z najväčších transakcií. Spoločnosť patriaca do portfólia exmanažéra Penty získala v lukratívnej lokalite viníc pozemok s výmerou 26 tisíc metrov štvorcových. Pripravuje tam “Projekt Knížkova dolina”, do katastra bola spoločnosť s rovnakým názvom ako vlastník parciel zapísaná tesne pred Vianocami.

V decembri 2022 zmenili pozemky v Rači s výmerou zhruba 26 tisíc metrov štvorcových majiteľa.

Pôvodný vlastník Land Develoment v minulosti pripravil pre urbanizáciu územia štúdiu „Obytná zóna Bratislava – Rača, Knižkova dolina”. Ďalej sa však v procese územného konania nedostal.

Súčasný stav v územnom pláne Bratislavy platný od roku 2007 prisudzuje v uvedenému územiu “funkčné využitie málopodlažná zástavba obytného územia ako obytné územie rozvojové, číslo funkcie 102, kód B; parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy ako územie mestskej zelene rozvojové, číslo funkcie 1110”.

Bude zaujímavé sledovať, či sa nový vlastník pozemkov uspokojí s touto intenzitou zástavby, alebo bude požadovať od magistrátu v rámci zmien a doplnkov územného plánu jej revíziu.

Urbanistická štúdia Obytná zóna Knižkova dolina vznikla v roku 2014 pre potreby predchádzajúceho vlastníka pozemkov.

Urbanistická štúdia Obytná zóna Knižkova dolina

Pozemky sú v súčasnosti v katastri vedené ako vinice. Išlo o vinohradnícky hon s označením “Záhumenice nad Benčom”. Už niekoľko rokov sa o existujúcu révu vlastník nestará a vinice neobrába.

Lukratívnosť lokalite podčiarkuje skutočnosť, že sa nachádza v susedstve kúpaliska Zbojnička a Knižkovej doliny, ktorá je nástupnou stanicou do bratislavského lesoparku.

Za projekte vystupuje v pozícii konateľa Michal Padych. V minulosti pôsobil v Penta Investments, venoval sa rezidenčným projektom na Slovensku.

Susedný súbor objektov spoločnosti Račianska perla začali stavať v roku 2022

Zo severozápadu ich ohraničuje Pri kolíske, z juhozápadu Knižkova dolina, zo smerom od Alstrovej ulice sú to záhrady – záhumienky – rodinných domov. Na severovýchode od Kaplinskej ulice už vyrastá súbor šiestich stavieb pod hlavičkou developera Račianska perla, s.r.o., ktorej konateľom sa stal predvlani Ján Lunter – brat banskobystrického župana Ondreja Luntera.

Projekt Račianska perla, ktorý sa už realizuje v spomenutom území, patrí do portfólia rodiny Lunterovcov z Banskej Bystrice.

 

rč, foto a ilustrácie raca.sk, Penta Investments, katasterportal, archív