Vážení občania, vypočujte si hlásenie miestneho rozhlasu… Oznamy z reproduktorov, ktoré sa roky ozývali v lokalitách s inštalovanými reproduktormi v starej Rači, budú už len nostalgickou spomienkou.

Dosah obecného rozhlasu sa s nástupom nových technológií a internetu znižoval. Obec jeho používanie redukovala, aj napriek tomu prichádzali neustále sťažnosti na od matiek malých detí či starších obyvateľov, ktorých rušil napríklad v popoludňajšom oddychu.

V poslednej fáze mala Rača nainštalovaných 44 reproduktorov, väčšina z nich však už bola nefunkčná resp. poruchová.

Finančne náročná oprava

Oprava a modernizácia základného modulu s ústredňou, anténou, mikrofónom, 5 bezdrôtových hlásičov a 12 tlakových reproduktorov by stále 5988 eur, ale kompletná inštalácia a modernizácia v celej Rači, Krasňanoch a na Východnom s 200 hlásičmi a reproduktormi by podľa predložených cenových ponúk vyšla až na 153 tisíc eur.

Navyše Západoslovenská energetika začína s prekládkou elektrických vedení zo stĺpov pod zem, čo by predstavovalo ďalšie komplikácie pri prevádzkovaní a údržbe miestneho rozhlasu. Na základe vyššej analýzy Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy odporučila zrušenie a demontáž existujúceho káblového miestneho rozhlasu.

Obecný rozhlas v Rači postupne zrušia.

Rolu prevezmú iné obecné médiá

Na informovanie o dianí v obci, pozvánkach a oznamoch pre obyvateľov bude intenzívne využívať existujúce komunikačné kanály – vývesné skrinky, internetovú stránku raca.sk, mesačník Račiansky výber, novozriadenú stránku na Facebooku a televíznu reláciu Račiansky magazín vo vysielaní TV Bratislava. Od roku 2012 funguje v našej mestskej časti esemeskový informačný systém.

Z pohľadu Civilnej ochrany informovanosť obyvateľstva v prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie sa v prvom prípade zabezpečuje hromadnými informačnými prostriedkami, a to: Slovenský rozhlas a Slovenská televízia. Miestny rozhlas nespĺňal túto funkciu z dôvodu nefunkčnosti a nedostatočným pokrytím celého územie našej mestskej časti.

Zdroj: MÚ Rača, úprava: račaweb.sk. Foto: GoogleStreetView