Nekonečný príbeh výstavby Materskej školy na Novohorskej má novú bizarnú kapitolu. Zhotoviteľ, ktorý nestihol plánovaný termín a tak sa škôlka neotvorila na začiatku nového školského roka, však dostal ďalšiu šancu a napriek zlyhaniu sa dokonca vyhne aj zmluvnej pokute!

Materská škola na Novohorskej mala byť otvorená pre deti už v septembri 2019.

V dodatku k Zmluve o dielo zo 7. novembra 2019 podpísanej starostom Michalom Drotovánom sa uvádza ako dôvod nedodržania pôvodných termínov „havária vodovodného potrubia“ a tiež „mimoriadne teplé dni“ v lete, pre ktoré bolo vzhľadom na novelu Zákonníka práce potrebné upraviť pracovný čas.

Hrozí ďalšie meškanie

Zhotoviteľ tak dostal druhú šancu a podľa nového dodatku zmluvy má čas na dokončenie diela až do 31. decembra 2019. Vďaka tomuto veľkorysému dodatku sa dodávateľ vyhne aj zmluvnej pokute.

Vzhľadom na ďalšie nevyhnutné kroky po dostavbe – kolaudačné konania, kontroly z hygieny či povolenia súvisiace so spustením novej škôlky – reálne hrozí, že táto bude pre deti otvorená až na jeseň 2020.

Zhotoviteľovi stavby pri získaní druhej šance pomohol aj fakt, že Rača si už nemohla dovoliť hľadať ďalšieho dodávateľa. V takom prípade by totiž prišla o státisíce z eurofondov. Pôvodný rozpočet stavby bol vo výške 851 000 eur a mestská časť získala za bývalého vedenia na jej vybudovanie dotáciu vo výške 573 000 eur.

Be, foto archív