Skúsim zhrnúť poslednú tému, ktorá rezonuje v našej mestskej časti, ktorou je tzv. bikesharig alebo služba zdieľaných bicyklov, čo je vlastne forma krátkodobého požičiavania bajkov. V tejto oblasti som dlhé roky pracoval, zakladal som firmu GreenBike a za Raču som bol koordinátorom realizácie cyklotrasy JuRaVa.

Jozef Mórik (vpravo) a Marianna Fiamová na otvorení cyklotrasy JuRaVa.

Pred pár dňami sa na nás z internetu vyvalilo množstvo ohurujúcich statusov a článkov o tom, že do Rače a údajne aj iných mestských častí Bratislavy MČ (Vajnory, Nové mesto, Ružinov, Petržalka) smeruje bikesharing od košickej spoločnosti ANTIK Telecom.

OK, na prvý pohľad to vzbudí nadšenie. Stačí si však prečítať podmienky zmluvy (tu) a nadšenie vyprchá. Prejdime k podstate. Vedenie Rače predstavilo údajného záujemcu o bikeshering v Rači a to spomínanú košickú firmu ANTIK odvolávajúc sa na jeho skúsenosti v iných mestách ako Poprad, Moldava nad Bodvou, Trebišov, Košice.

ANTIK Telecom je IT firma a snaží sa prezentovať tzv. smart riešenia pre mestá. Bicykle dováža z Číny a snaží sa prezentovať, že nemá ani problém s dodávkou náhradných dielov.

Košický Antik bikesharing využíva na požičiavanie bicykle z Číny, kde má firma množstvo aktivít.

Ich systém funguje spôsobom, že si zoberiete bicykel na zbernom mieste a môžete ho nechať na ľubovoľnom mieste. ANTIK si bude od zákazníka účtovať požičovné čiže nájom za bicykel.

V tomto prípade ale treba upresniť, že nič nie je zadarmo. Firma totiž vyžaduje od Rače protihodnotu. Tou je každodenný zvoz bicyklov a tzv. „menšie opravy“ v réžií mestskej časti.

Časť ľudí si povie: Však to je nič! To je takmer zanedbateľné. A tak isto uvažuje aj vedenie MČ.

Ak si to ale rozmeníme na drobné, nájdeme viaceré časované bomby. Pokúsim sa ich definovať na základe informácií, ktoré sú verejne dostupné a ktoré sa objavili v návrhu zmluvy, ktorý predložila poslancom v Rači spoločnosť Antik.

Spomenutý návrh zmluvy si môžete pozrieť tu.

Zvoz bicyklov

V návrhu zmluvy sa uvádza, že MČ sa zaväzuje: “Zabezpečovať verejný poriadok v súvislosti s prevádzkou bikesharingu, a to najmä premiestňovanie nevhodne postavených alebo zhodených bicyklov z dôvodu obmedzovania dopravy, pohybu chodcov, parkovania na zeleni, mimo verejne dostupných plôch a mimo Zóny použitia služby definovanej ako katastrálne územie Mestskej časti, a to minimálne jedenkrát denne.

Vykonávať drobné opravy bicyklov na vlastné náklady s výnimkou, keď je bicykel poškodený značne a vyžaduje zložitú opravu, prípadne je označený spol. ANTIK Telecom ako ,,neopraviteľný“.“

Fotogaléria: Čo obnáša zvoz bicyklov?

Túto kľúčovú časť, ku ktorej by sa Rača podpisom zmluvy zaviazala, nevie naša MČ finančne vôbec vyčísliť. Od brucha sa tu hádžu minimalistické sumy, a takmer vôbec sa na zreteľ neberie personálna a časová zainteresovanosť.

Drobné opravy

Drobné opravy si obhajcovia projektu predstavujú tak, že ich bude vykonávať „nejaký“ zamestnanec oddelenia údržby MČ. V zmluve je uvedená len fráza „drobné opravy“.
Pokúsim sa zadefinovať, čo všetko sú tie drobné opravy v autorizovanom servise:

kontinuálne nastavovanie prevodovky
nastavenie bŕzd
utiahnutie uvoľnených súčiastok
nastavenie reťaze
kontrola funkčnosti zámkov
krátka testovacia jazda pred a po servise
čistenie bicyklov
výmena drobných súčiastok (napr. aj reťaz, koleso, pneumatiky, prevodovka)
prípadne aj zazimovanie bicyklov

Myslí si niekto, že toto všetko zvládne radový pracovník údržby len tak – popri svojej hlavnej náplni práce? Vie vedenie nášho úradu, koľko času pri tomto strávi jeden servisák? Však tu hovoríme o desiatkach bicykloch!

Zodpovednosť za vady

„Banalitou“, ktorú asi nikto necítil potrebu riešiť, je zodpovednosť za vykonaný servis. Ak servis bude zle vykonaný čiže neodborne, môže sa stať, že dotyčný používateľ sa pri jazde zraní napr. zle vykonaným servisom a bude žalovať mestskú časť.

Na zastupiteľstve, kde som na tieto skutočnosti upozorňoval, ma prekvapila priam až posmešná reakcia starostu a vicestarostky. Vraj v Trebišove je to super a pod. Ak je to pre nich nepodstatné, svedčí to absolútnej neodbornosti.

Pozrel som si napríklad zmluvu ANTIKU s Mestom Poprad a v nej je zazmluvnené, že servis bude vykonávať autorizovaný servis – nie mesto. Samozrejme, nerobí to zadarmo, ale za dohodnutý mesačný paušál prípadne za skutočne vykonané servisné práce.

Viac o téme čítajte aj tu: Poslanci Rače neodhlasovali návrh zmluvy s ANTIK Telekom

Práve na základe aj týchto námietok navrhol poslanec Juraj Madzin aspoň zmenu uznesenia, kde poslanci nebudú schvaľovať zmluvu v tomto znení, ale ju len berú len na vedomie.

Starosta totiž v polovici rozpravy uviedol, že zmluvu s ANTIKOM môže podpísať aj bez súhlasu poslancov. Vyznelo to tak, že chcel, aby zobrali poslanci na svoje plecia zodpovednosť za nevýhodnú zmluvu a keď to títo v diskusii začali odmietať, tak ich upozorní ich, že ich vlastne na odsúhlasenie spolupráce so súkromným subjektom ani nepotrebuje.

Mimochodom mesto Košice robilo na dodávateľa bikesharingu riadne a transparentné verejné obstarávanie, rovnako aj Bratislava, keď si v roku 2018 vybrala Slovnaft BAjk, mala na stole aj inú konkurenčnú ponuku. No práve do Rače sa tlačí vopred vybraný záujemca, a to bez akejkoľvek súťaže!

Ako funguje Slovnaft BAjk?

Do Rače sa snaží konečne rozšíriť aj celomestský systém Slovnaft BAjk. Ponúknem teda pár informácií, ktoré som získal, aby sme si mohli tieto služby aspoň sčasti porovnať.

Princíp prevádzky Slovnaft BAjku je odlišný od ANTIKU, bicykle sa vracajú do dokovacích staníc. Zvoz bicyklov nech skončia odložené či odhodené kdekoľvek zabezpečuje vo vlastnej réžií. Vykonáva aj ich kompletný servis, čiže zodpovedá v plnom rozsahu za akýkoľvek problém.

Jeho dodávateľ servisu je poistený na sumu 500 000 eur v prípade akejkoľvek udalosti.

Vykonáva zvoz, realokáciu a zazimovanie bicyklov. Podľa mnou vyžiadaných údajov dosahuje ročná prevádzková cena za 1 bicykel (bez ceny súčiastok, tie sú extra) zhruba 300 eur. Táto cena obsahuje mimo toho skladové úkony, evidenciu úkonov, komunikáciu s dodávateľom, vytváranie zoznamu súčiastok na objednávku, kontrolu a akceptáciu poškodených bajkov po oprave v továrni, komunikáciu s klientom v prípade bicyklov mimo staníc, komunikáciu s políciou a hľadanie bajkov po Bratislave, ale aj v okolí Bratislavy podľa GPS.

Len realokáciu a servis zabezpečuje 6 ľudí a 2 vozidlá 7 dní v týždni!

V rámci realokácie sa robí kontrola bajkov v danej stanici, kde sa stroj odstaví. Robí sa vizuálna kontrola bajku a základná kontrola funkčnosti (svetlá, brzdy, pneumatiky, funkčnosť zámku, funkčnosť GPS). Ak je potrebné čistenie od ľahkých nečistôt, tak taktiež priamo na mieste (na ťažké znečistenie majú umyvárku s vapkou pri dielni). Podľa potreby to môže trvať až 5 minút na bajk.

Rozdiely v dokovaní

V prípade systému s dokovacími stanicami (Slovnaft BAjk) sa tieto činnosti dajú robiť pomerne efektívne. V prípade systému s voľnými bajkami (ANTIK) je táto činnosť náročnejšia na čas, tým pádom aj počet zamestnancov, a tiež pohonné hmoty. Ak sa na týchto položkách začne šetriť, prejaví sa to na kvalitu služby.

Slovnaft BAjk využíva na zhromažďovanie bicyklov tzv. dokovacie stanice, ktoré pripomínajú klasické stojany, ale majú viacero pridaných funckií.

K staniciam sa dá dostať s vozidlom, k voľným bajkom pohodeným v kríkoch, parkoch či opustených záhradách len zriedka. Slovnaft BAJk s tým má dostatok vlastných skúseností… GPS v takomto prípade nemusí ukázať presnú polohu, keďže má toleranciu až na úrovnio desiatok metrov. Hľadanie jedného bicykla tak môže zabrať kľudne aj hodinu.

Náklady na súčiastky sú 40 až 70 eur na bajk za rok v závislosti od miery vandalizmu. V prípade Bratislavy je to podľa Slovnaftu bližšie k hornej hranici. Samozrejme, že toto sú súčiastky. Cena opravy vandalizovaných bajkov v továrni je ešte extra plus.

Racionálne rozhodovanie?

Rozhodovanie o bikesharingu v Rači by sa malo oslobodiť od emócií a riadiť sa výhradne ekonomickými a logistickými aspektmi tejto služby.

Na jednej strane veľká lokálna firma z Bratislavy, ktorá na prevádzku využíva bicykle vyrobené v neďalekom pohraničnom maďarskom meste Ostrihom (Štúrovo), kde pracujú aj desiatky Slovákov a prešla výberovým procesom. Slovnaft BAjk stál mesto Bratislava 0 (slovom nula) eur a prevádzka tiež.

Slovnaft už do mestského bikesharingu investoval takmer 2 milióny eur, dodal takmer 500 bicyklov a chce postupne pokryť dokovacími bodmi celé mesto vrátane Rače.

Na druhej strane sa sem snaží vstúpiť košická firma ANTIK, ktorá bicykle dováža z Číny a  hlavné bremeno prevádzkových problémov a nákladov chce preniesť na plecia samospráv. Navyše nik z kompetentných nevie dopredu povedať ani vypočítať, čo táto „nepriama“ dotácia ANTIKU bude stáť.

Bolo povedané, že veď nech si ľudia vyberú. Vraj tu môže byť aj 10 prevádzkovateľov. S tým sa dá len súhlasiť. Lenže kým jednému sa tu – aspoň to tak vyzerá – hádžu polená pod nohy, ďalšiemu máme poskytovať nepriame finančné dotácie z rozpočtu mestskej časti.

Jozef Mórik bol pri realizácii cyklotrasy JuRaVa a spoluzakladal spoločnosť GreenBike. V minulosti bol poslancom MZ Bratislava-Rača.

Autor: Jozef Mórik, foto: archív Racaweb.sk, ANTIK Telekom, FB