Zaujímavá myšlienka sa rodí v športovej komunite okolo Klubu pozemného hokeja Rača. V areáli na Plickovej ulici, kde už pätnásť rokov úspešne prevádzkujú ukážkové ihrisko s umelou trávou, by chceli v budúcnosti vybudovať krytú multifunkčnú halu!

Michal Romanec je architekt a zároveň pozemný hokejista.

Radi by sme rozšírili súčasný areál o ďalšiu plochu, na ktorej by bolo možné vybudovať krytú halu na pozemný hokej, florbal, ale aj ďalšie kolektívne športy ako je hádzaná či volejbal. Samozrejme, chýbať by nemalo klubové zázemie a príslušenstvo, ako sú toalety, sprchy či priestor na občerstvenie,“ prezradil nám Michal Romanec.

Sám je nielen aktívny hráč pozemného hokeja, ale aj spoluzakladateľ architektonického štúdia ROAR, kde vznikli aj prvé vizualizácie a koncepty novej haly.

V hlave mu už dlhšie dozrieva vízia, ktorá korešponduje so športovými komplexmi v Holandsku. „Tam je bežné, že vedľa seba fungujú športoviská zamerané na rôzne disciplíny a odvetvia. Ak dieťa prestane baviť jeden šport, je pravdepodobné, že sa presunie len o ihrisko ďalej a začne s inou disciplínou,“ vysvetľuje princíp tohto konceptu.

Rača je na tom čo sa týka možností športovania v porovnaní s ostatnými časťami mesta veľmi dobre, ale práve pre toto by sme mali čo najviac uspokojiť dopyt po ďalších možnostiach aktívneho trávenia voľného času. Som presvedčený, že toto športovisko by si svojich fanúšikov a používateľov našlo,“ vraví.

Stretnutie s Nesrovnalom

Priestory bývalej ZŠ na Plickovej ulici Michal Romanec ako pozemný hokejista veľmi dobre pozná. Svoju ideu konzultoval počas návštevy Rače už aj s primátorom Ivom Nesrovnalom, ktorý si vyžiadal spresnenie a prípadné vizualizácie možného usporiadania objektov. Podľa jednej varianty by sa budova bývalej školskej telocvične búrala, podľa druhej by mohla ostať aj zachovaná s možnosťou využitia zvyšku objektov na komunitné či vzdelávacie aktivity.

Vizualizácie multifunkčnej haly z dielne štúdia ROAR.

V prípade, že klub dostane na ďalšie kroky zelenú, čaká ho práca na príprave realizačného projektu a zabezpečení jeho financovania. Magistrát v minulosti prezentoval zámer využiť budovu bývalej základnej školy na umiestnenie archívu hlavného mesta Bratislavy, avizoval aj prípravu materiálov na posúdenie možnosti realizácie tohto zámeru.

Väčšina plánov však nateraz ostala v rovine úvah, žiadne konkrétne kroky k jeho uskutočneniu zatiaľ prezentované neboli.

Fotogaléria:

be, foto MR, vizualizácie ROAR, KPH Rača