Veľa ľudí zaujíma, aký bude ďalší osud areálu v bývalých Vinárskych závodoch, kde developer navrhuje výstavbu projektu Rínok Rača. Bývalý starosta Peter Pilinský nepodpísal pripravené stavebné povolenie. Súčasný starosta Michal Drotován v minulosti zastával názor, že starosta nemusí podpísať stavebné povolenie. Pred voľbami obyvateľom v dotknutej lokalite sľuboval, že ak ho zvolia, bude šanca na korekcie projektu a “budeme mať lepšie páky”.

Peter Pilinský nám poskytol prepis rozhovoru pre SME, ktoré z jeho vyjadrení časť použilo v článku Drotován výstavbu v Rači kritizoval, dnes ju má podpísať.

Peter Pilinský sa vyjadril, že dodržal sľub daný nástupcovi aj ľudom, že v závere jeho mandátu žiadne stavebné povolenia podpisovať nebude.

“Michal Drotován viackrát tvrdil pri iných projektoch, že stavebné povolenie starosta nemusí podpísať, aj keď spĺňa všetky zákonné náležitosti. Teraz ma možnosť ukázať to ako starosta v praxi,” uviedol Pilinský na svojom profile na FB.

Peter Pilinský

Prepis otázok a odpovedí pre denník SME

SME: V minulosti ste vydali tlačovú správu o tom, že bojujete proti tejto megavýstavbe. Preco ste ale hlasovali za za zadanie na spracovanie urbanistickej štúdie Vin-Vin, ale aj za zmenu funkcie územia z priemyselnej výroby na viacpodlažnú výstavbu a nie napríklad na málopodlažnú zástavbu?

Peter Pilinský: V roku 2011 mali pri hlasovaní o zmenách a doplnkoch Územného plánu mestskí poslanci na výber medzi dvomi možnosťami – ponechať priemyselný brownfield v centre Rače v podobe chátrajúcich zaniknutých Vinárskych závodov. Alebo akceptovať projekt na viacpodlažnú výstavbu so zeleňou, podzemným parkovaním a prevádzkami občianskej vybavenosti. Projekt bol navyše overený overovacou študiou. Proti intenzite výstavby navrhovanej developerom sme ako mestská časť v územnom konaní vzniesli sériu pripomienok, odvolací orgán ich akceptoval len sčasti.

SME: Pán Drotován dnes hovorí, že stavebné povolenie síce bude podpisovať on, no jeho možnosti sú vzhľadom na platné územné rozhodnutie obmedzené. Vyjadrili ste sa, že ho môže dať prepracovať, ako konkrétne?

PP: Pán Drotován ľudom sľuboval, že keď vyhrá voľby, bude mať páky navrhovanú výstavbou ovplyvniť. Teraz to asi nevie splniť, tak hľadá výhovorky. Ako štatutár obce už totiž nemôže tárať dve na tri na sociálnych sieťach, ale musí dodržiavať zákony. Viackrát on aj jeho poradcovia tvrdili, že starosta nemusí podpísať žiadne stavebné povolenie. Keď nemusí, tak nech to dokáže v praxi, sám som na to zvedavý.

SME: Pán Drotován tiež tvrdí, že stavebné povolenie nebolo pred vašim odchodom pripravené na podpis, pretože plynula lehota na pripomienkovanie. Vy tvrdíte, že ste ho nepodpísali, lebo ste sa na tom dohodli. Ako to teda je?

PP: Stojím si za tým, že stavebné povolenie na prvú fázu projektu Rínok Rača som mal pred odovzdaním funkcie na stole a žiadne lehoty nebránili tomu, aby som ho v súlade so zákonom podpísal ešte počas výkonu funkcie starostu. V osobnom rozhovore som však Michalovi Drotovánovi prisľúbil, že v závere svojho mandátu žiadne povolenie nepodpíšem a slovo som aj dodržal.

Vinárske závody skrachovali pred 20 rokmi. Vlastník areálu požiadal o zbúranie časti priemyselných budov z roku 1962.

Rínok Rača nemá stavebné povolenie. Developer ho v tomto čase žiada na prvú časť projektu.

Viac o téme aj tu: Starosta MUSÍ vydať stavebné povolenie! Mýtus či ne/vedomý omyl?