Nájdite si čas na vyplnenie krátkeho formulára Spravodaja Rača s otázkami o spokojnosti so životom v Mestskej časti Bratislava-Rača a s fungovaním miestnej samosprávy.

Zber odpovedí bude prebiehať do 21. októbra 2022.

Po tomto termíne doručené dáta spracujeme a vo vhodnej forme zverejníme. Odpovede zaslané po uzávierke nebudú vyhodnotené.

Formulár môžete vyplniť TU

Dotazník o živote a správe v Mestskej časti Bratislava-Rača

Formulár môžete vyplniť len raz, ale jednotlivé odpovede je možné korigovať. Duplicitné odpovede a odpovede bez reálnej adresy sa nebudú vyhodnocovať.

 

Pre dosiahnutie čo najreprezentatívnejšej vzorky názorov od najširšej škály demografických skupín oceníme, ak náš 5-minútový prieskum pozdieľate aj medzi vašimi priateľmi a známymi.

Odkaz na zdieľanie: https://bit.ly/3R2ygbO

Ďakujeme, redakcia Spravodaja Rača