Mnohí sledovali dlhoročné chátranie budovy v centre historickej časti Rače, pár metrov od mäsiarstva aj farského kostola. Na Alstrovej ulici, v budove bývalej pomocnej a neskôr aj umeleckej školy (určitý čas tam boli umiestňovaní aj žiaci zo ZŠ Čachtická), sa však už naplno rozbehli búracie činnosti a čochvíľa ich nahradí stavebný ruch.

Podľa našich informácií má v areáli vzniknúť vzdelávaco-rehabilitačné stredisko pre ľudí s mentálnym postihnutím.

Trojpodlažný objekt s prístavbami a záhradou siahajúcou až po parkovisko pri kúpalisku Zbojnička patril evanjelickej cirkvi, ktorá ho dlhší čas ponúkala cez inzeráty na predaj a vlani napokon našla kupca. Je ním Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike (ZPMP SR).

Vzdelávaco-rehabilitačné centrum Bivio vznikne v areáli bývalej umeleckej školy, ktorá patrila evanjelickej cirkvi.

Vzdelávaco-rehabilitačné centrum Bivio vznikne v areáli bývalej umeleckej školy, ktorá patrila evanjelickej cirkvi.

Vzdelávaco-rehabilitačné stredisko Bivio

Práve toto združenie ako nový vlastník rozbehlo projekt, ktorého cieľom je vytvoriť vzdelávaco-rehabilitačné stredisko Bivio, ktoré poskytne ľuďom s mentálnym postihnutím možnosti na získanie praktických vedomostí a zručností potrebných na umiestnenie sa na trhu práce a nevyhnutných pre samostatný život.

Vzdelávaco-rehabilitačné centrum BivioCentrum bude poskytovať viacero typov vzdelávacích a rehabilitačných aktivít a praktickú prípravu na výkon konkrétnych zamestnaní. Služby budú klientom poskytované dlhodobo, podľa individuálnej potreby konkrétnych klientov.

Okrem vzdelávania v oblasti akademických vedomostí absolvujú predovšetkým kurzy, ktoré budú smerovať k podpore ich samostatnosti a budú zvyšovať ich šance na nezávislý život.

Ide napríklad o starostlivosť o domácnosť, kurzy varenia, finančná gramotnosť, orientácia v legislatívnom prostredí vo vzťahu k osobám s ťažkým zdravotným postihnutím a ďalšie.

V rámci centra plánujú prípravu na tieto typy profesií:

– hotelové služby
– pomocné práce v kuchyni a prevádzkach verejného stravovania
– práce v práčovni

Klienti budú získavať praktické zručnosti v podmienkach reálne fungujúcich prevádzok. Tieto prevádzky budú poskytovať služby, na výkon ktorých sa budú klienti pripravovať.

Po búracích prácach bude na rade obnova strechy, svedčia o tom privezené škridly a drevo na krov.

Po búracích prácach bude na rade obnova strechy, svedčia o tom privezené škridly a drevo na krov.

Areál bývalej školy na Alstrovej ulici. Nádvorie.

Areál bývalej školy na Alstrovej ulici. Nádvorie.

Tri prevádzky pre verejnosť

Hotel – ubytovacie služby pre verejnosť: hotel konferenčného typu, určený predovšetkým na krátkodobejšie pobyty za účelom účasti na obchodných rokovaniach, konferenciách a seminároch. Súčasťou hotela budú aj plne vybavené seminárne priestory.

Práčovňa – plne vybavená veľkokapacitná práčovňa a žehliareň, schopná poskytovať služby aj firemným zákazníkom.

Reštaurácia – stravovacie zariadenie určenie prioritne pre hotelových hostí a pre zabezpečenie stravy a občerstvenia pre návštevníkov seminárov, konferencií a osláv.

Kľúčovým partnerom projektu sa stali dánske Nadácie Velux, ktoré projekt na 90% financujú.

ZPMP v SR v tejto fáze hľadá ďalších partnerov na pokrytie zvyšnej časti projektu.

Dobrá správa: Zachovanie proporcií stavby

Podľa podkladov a návrhov, ktoré investor predložil mestskej časti všetko nasvedčuje, že nová budova zachová črty pôvodnej stavby. Nepribudne žiadne nové podlažie, akurát sa zobytní podkrovný priestor v hlavnej budove.

V mieste, kde kedysi mali žiaci račianskych škôl tzv. dielne, by mala byť reštaurácia. V prednej časti, v najschátranejšej ale pohľadovo najcennejšej budove od Alstrovej ulice, sa ráta s využitím ako práčovne.

Pohľady:

Pohľad z nádvoria

Pohľad z nádvoria

Pohľad z Alstrovej

Pohľad z Alstrovej

Pohľad od kúpaliska Zbojnička

Pohľad od kúpaliska Zbojnička

Navrhované vnútorné členenie objektu po rekonštrukcii:

Predložený zámer: Vzdelávaco-rehabilitačné stredisko Bivio. 1. podlažie súčasnej budovy a po rekonštrukcii.

Predložený zámer: Vzdelávaco-rehabilitačné stredisko Bivio. 1. podlažie súčasnej budovy a po rekonštrukcii.

Predložený zámer: Vzdelávaco-rehabilitačné stredisko Bivio. 2. podlažie súčasnej budovy a po rekonštrukcii.

Predložený zámer: Vzdelávaco-rehabilitačné stredisko Bivio. 2. podlažie súčasnej budovy a po rekonštrukcii.

Predložený zámer: Vzdelávaco-rehabilitačné stredisko Bivio. 3. podlažie súčasnej budovy a po rekonštrukcii.

Predložený zámer: Vzdelávaco-rehabilitačné stredisko Bivio. 3. podlažie súčasnej budovy a po rekonštrukcii.

Zdroj: Račaweb, foto: Račaweb, archív, ZPMP SR, SD Atelier