Zástupcovia Rínku Rača dnes požiadali o prerušenie stavebného konania na výstavbu budov tohto projektu susediacim s bytovým domom na Plickovej ulici. Dotknutá časť sa týka objektu D3, ktorý bol v minulosti predmetom kritiky obyvateľov susednej bytovky, ktorí sa obávali prílišného tieňa.

Oznámenie o konaní, v ktorom stavebník 2JTI, s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava žiadal o vydanie stavebného povolenia na objekty SO-08 (Bytový dom D1), SO-09 (Bytový dom D2), SO-10 (Bytový dom D3), SO-13 (Podzemná garáž G3) a SO-18 (Občianska vybavenosť OV7) bol už zverejnený na stránke MČ Bratislava – Rača (celý dokument tu).

„Náš návrh projektu spĺňa všetky zákonné kritériá, vrátane svetlo-technických noriem a bol právoplatne povolený v územnom rozhodnutí v roku 2018. Na nevydanie stavebného povolenia nemá nikto žiaden zákonný dôvod. No našou deklarovanou snahou bola od začiatku dohoda a dobré susedské vzťahy,“ hovorí konateľ Rínku Rača Martin Šimurda.
K tomuto kroku sa developer rozhodol po stretnutiach s novozvoleným starostom mestskej časti Rača.

Rínok Rača nemá stavebné povolenie. Developer ho v tomto čase žiada na prvú časť projektu.

„Veríme, že tento náš krok nám všetkým dovolí diskutovať o Rínku Rača a jeho stavbách bez pocitu akéhokoľvek nátlaku,“ uzatvára Šimurda.
Rínok Rača budovaný na mieste ruiny bývalých vinárskych závodov v Rači bude pozostávať zo šiestich obytných domov, troch polyfunkčných domov s bývaním a občianskou vybavenosťou, z piatich samostatných objektov občianskej vybavenosti a troch podzemných parkovacích garáží s 835 miestami na parkovanie.

Pribudnúť by tu malo spolu 473 bytov pre 990 ľudí. Žiadna z budov neprevýši maximálne výšky v okolí a kľúčové miestne výhľady ostanú zachované. Okrem kultivácie spustnutého územia bude developer investovať do moderných cyklotrás či rekonštrukcie autobusovej zastávky MHD. Spomienkou na minulosť Rače budú susedské vinice, ktorých vznik a údržbu bude podporovať minimálne desať rokov.

Projekt prispeje do rozpočtu mestskej časti v najbližších troch rokoch sumou viac ako milión euro. Stavebník zaviazal rešpektovať lokalitu i ľudí, ktorí v nej žijú. Počas celej výstavby chce úzko komunikovať a vychádzať v ústrety všetkým obyvateľom Rače.

Rínok Rača. Vizualizácie: Rínok Rača

Oproti v minulosti prezentovaným návrhom sa rozsah projektu zmenšil čo do počtu poschodí aj hmoty. Požiadavke verejnosti, ktorá požadovala Index podlažnej plochy na úrovni 1,5 developer vyhovel. Zastavanosť plochy je na 80 percentách oproti tomu, čo tu povoľuje platný územný plán. Projekt garantuje vysoký podiel zelených plôch, ktoré budú tvoriť 34% územia, čo je v Bratislave rarita.

Platný územný plán žiada 23% zelených plôch. Zelené plochy budú zavlažované ekologicky dažďovou vodou, ktorá sa bude za týmto účelom zachytávať v retenčnej nádrži. Návrh Rínku Rača zakomponoval do budúcej štruktúry lokality aj susediaci historický objekt Nemeckého kultúrneho domu a vytvára priamo pre neho, na žiadosť mestskej časti, nové parkovacie miesta.

Autor: Ľudovít Tóth, event2all