Ani nie týždeň po prudkom lejaku v hlavnom meste, ktorý spôsobil záplavy na viacerých bratislavských cestných ťahoch vrátane Račianskej ulice v úseku pri Malých Krasňanoch, si starosta Rače Peter Pilinský vyžiadal urýchlené stretnutie so zástupcami Slovenského vodohospodárskeho podniku, aby znova upozornil na nedostatočnú funkciu kanalizácie v tejto lokalite a požiadal o riešenie.

Po extrémnych dažďoch bola situácia na Račianskej kritická.

SVP totiž spravuje zhybku vedúcu popod Račiansku ulicu, ktorá má odvádzať povrchovú vodu z územia smerom k Račianskemu potoku na Žabom majeri. Pri poslednom zaplavení sa však ulica stala kvôli zaplaveniu neprejazdnou.

Archívne fotografie dokazujú, že záplavy na Račianskej sa objavujú už desaťročia, konečne ich začína niekto riešiť v spolupráci s odborníkmi.

Stretnutie starostu s vodohospodármi

Z rokovania s SVP ako aj z terénnej obhliadky je možné predpokladať, že v území je nefunkčný systém zadržiavacich a odvodňovacích kanálov, ktorý bol vybudovaný v 70. rokoch minulého storočia a v súčasnosti sa ukazuje, že „nemá svojho pána“,“ uvádza starosta Rače Peter Pilinský: „K tomu, čo sa udialo na Račianskej ulici počas poslednej prietrže mračien, prispelo samozrejme viacero faktorov. Avšak zabezpečenie priechodnosti potrubí pod zemou patrí k tým najzákladnejším opatreniam proti záplavám,“ doplnil starosta, ktorý sa s SVP dohodol na konkrétnych krokoch.

Stretnutie starostu Petra Pilinského so zástupcami SVP.

Tie by v budúcnosti mali zamedziť záplavám a nepriechodnosti spomínanej cesty. Mestská časť Rača bude iniciovať zmapovanie súčasného stavu systému retenčných nádrží a kanálov v území a ich opakované sfunkčnenie.

Do riešenia celej situácie však bude zaangažovaný aj developer obytného súboru Malé Krasňany a Dolný Slanec,“ doplnil račiansky starosta.

Račianska samospráva sa pritom téme záplav v posledných rokoch venovala – v spolupráci s SVP boli vybudované záchytné poldre v lesoch nad Račou – na Banskom a Pieskovom potoku, ktoré preukázali svoju dôležitosť a účinnosť.

Napríklad záplavy, ktoré sa v minulosti vyskytovali či už na Námestí A. Hlinku alebo na Karpatskom námestí, sa aj vďaka poldrom eliminovali. Významnú úlohu zohrávajú aj retenčné nádrže vo vinohradoch, ktoré dokážu zachytiť značné množstvo dažďovej vody. Tie mestská časť pravidelne čistí a obnovuje ich funkčnosť.

Preventívne opatrenia sú už roky prioritou

Starostlivosť o rigoly, zdrže a potoky v lesoch nad Račou aj vinohradoch je súčasťou protipovodňovej prevencie. Dobrá správa je, že v Rači sa v tejto oblasti v posledných rokoch urobilo veľa opatrení, ktoré pomáhajú zvládať situácie najmä pri prívalových dažďoch a búrkach.

Pozrite si galériu miest, ktoré boli po dlhých rokoch prečistené alebo nanovo vybudované a sú udržiavané tak, aby nepredstavovali pri silných dažďoch riziká záplav. Strach pomyslieť, ako by to minulý týždeň dopadlo, keby sa tieto preventívne kroky nepodnikli…

Fotogaléria: Protipovodňové opatrenia v Rači

Zdroj: MČ Rača, račaweb, foto archív