O unikátny projekt, ktorý by zvýšil hodnotu nehnuteľností v celej oblasti a zároveň zlepšil možnosti voľnočasových aktivít, je mimoriadny záujem. Fakt, že investor LBG Arény sa v Rači stretol s viacerými náročnými procesmi a tiež komplikáciami či dokonca obštrukciami, využívajú iní záujemcovia. Tí by radi videli tento jedinečný komplex na inom mieste Bratislavy – v blízkosti developerských či nákupných projektov.

Letecký pohľad na LBG Arénu od Rače. Na vizualizáciách je vidno, že investor plánuje dodržať sľub o zachovaní funkčnosti BMX dráhy.

Račania netrpezlivo očakávajú ukončenie povoľovacieho procesu a začiatok výstavby. Kde ste počas procesu zaznamenali najväčšie zdržanie oproti plánu?

Michal Hatina: Každé stavebné konanie stavby, ktorá je pripravovaná napríklad na území s nevysporiadanými majetkovými vzťahmi, v blízkosti exponovaných dopravných uzlov a hlavných dopravných tepien,   s nedostatočne zdokumentovanou infraštruktúru v podzemí od samotných správcov tejto infraštruktúry, je náročné.

Na škvarovom ihrisku hrávali najmä v zimnom období svoje prípravné zápasy aj futbalisti.

Mnohé “tajomstvá”, ktoré skrýval nami prenajatý pozemok a mali zásadný dopad na projekt, sme odhaľovali až postupne, pri jeho prerokovaní s dotknutými orgánmi a správcami inžinierskych sietí.

Najväčšou prekážkou, ktorá má z časového hľadiska značný dopad na predlžovanie procesu, je neustále spochybňovanie prebiehajúcich konaní a obštrukcie fyzických osôb z okruhu klubu BMX, a/alebo nimi čiastočne zmanipulovaných občanov nielen mestskej časti. Vzhľadom na kvantá dezinformácií, podané rozsiahlymi písomnými podaniami z kruhov účastníkov konaní prihlásených v procese EIA, je problematické docieliť konštruktívne a efektívne konanie úradníkov v povoľovacom procese, čo vedie k neodvratnému kolapsu štátnej správy a samosprávy.

Každou námietkou, aj tou najnezmyselnejšou a absolútne neodbornou sú úrady povinné sa zaoberať a preto dochádza k najväčším zdržaniam. Bohužiaľ sme nútení skonštatovať, že aj vďaka tomu kompetentní pracovníci na úradoch majú svoje rezervy a limity, najmä čo sa týka konaní v zákonom určených lehotách. Otvorenou ostáva otázka, čo sa deje, ak si akýkoľvek občan nesplní svoje povinnosti voči orgánom štátnej správy a samosprávy v nimi stanovenej lehote.

Po Rači dokonca kolovali fámy, že ste dostali ponuky z iných lokalít, aby ste arénu vybudovali tam. Môžete to potvrdiť prípadne špecifikovať, odkiaľ ponuky prišli?

Michal Hatina: Áno, projekt a vízia, ktorú slogan “pre malých aj veľkých” nasleduje, jednoznačne zvýši kvalitu života rodín a obyvateľov celej širšej oblasti. Pomôže škôlkam, školám, rodinám cez víkendy. Keď ho videli investičné a developerské spoločnosti, prihlásili sa k tomu, že ho chcú mať v bezprostrednej blízkosti svojich rezidenčných alebo nákupných zón, alebo priamo v týchto zónach. Pritiahne ľudí a preto je to ich zištný záujem, ale je pochopiteľný. Samozrejme – lichotilo nám, že sme urobili na príprave projektu a jeho ekológii aj funkcii dobrú prácu.

Máte nejaké nové vízie týkajúce sa prípadných sprievodných funkcionalít LBG Arény či doplnkových služieb pre návštevníkov?

Michal Hatina

Michal Hatina: Zámer je od začiatku rovnaký: vybudovať otvorený multifunkčný športový a voľnočasový areál pre malých aj veľkých, kde bude čas sa zabaviť, ale aj vrcholovo športovať na dvoch klziskách, dobre si zaplávať, zahrať si basketbal alebo volejbal, sálový futbal alebo akýkoľvek alternatívny šport pod strechou. Chceme ale, aby návštevníci mali aj dôstojné vonkajšie plochy a bez problémov zaparkovali.

Chceme aby návštevníci využili sami v pokoji, alebo so svojou rodinou dominantu areálu – flexibilný areál bazénu, jeho regeneračné centrum s wellness, aby kultivovane strávili čas čakania na trénujúce deti vo fitcentre, na masáži, wellness alebo pri vychutnaní si jedla v bistre alebo reštaurácii. Vrcholoví športovci – malí aj veľkí – nájdu v areáli unikátny moderný skate-mill s profesionálnym teamom zaškolených trénerov.

Aj okolie LBG arény a vonkajšie plochy stoja za zmienku o aktívnom oddychu na ihrisku, či pokojnom relaxe na lavičkách obklopených vzrastlou zeleňou.

Na aký dlhý čas odhadujete samotnú výstavbu po získaní všetkých potrebných povolení?

Michal Hatina: Od zahájenia výstavby samotnej budovy na približne 2 roky. Zatiaľ intenzívne riešime vyvolané investície. Ich náročnosť sa ukazuje až časom, keď dopĺňame získané informácie do dokumentácie. Tu sme vďační za prisľúbenú pomoc vedenia Magistrátu hl. Mesta Bratislavy, ako aj Mestskej časti Rača. Bez aktívnej účasti mestských podnikov obnove prekládke infraštruktúry budeme môcť iba veľmi obtiažne postupovať dopredu rýchlejšie.

Nové vizualizácie LBG Arény ukazujú reálne zasadenie športoviska do prostredia na hranici Rače a Krasňan.

Už viete, aké športové kluby budú v LBG Aréne prevádzkovať svoju činnosť alebo aspoň o tento priestor prejavili záujem?

Michal Hatina: Okrem podpory komunite plavcov, krasokorčuliarov a hokejistov, chceme pomáhať rozvoju všetkých športov, ktoré prejavia záujem. Vážime si aj športovcov alternatívnych – “niche” športov, ktoré sa sľubne rozvíjajú. Samotný areál je samozrejme predurčený na klub hokeja, plavecký klub, akvabely, vodné pólo, krasokorčuľovanie, kolektívne krasokorčuľovanie atď.

Viac o téme čítajte aj tu: Zásadné rokovanie s primátorom: Kedy sa začne výstavby LBG Arény?

Fotogaléria: LBG Aréna

jb, foto autor, vizualizácie Tomas Cechvala Architects