Chodník na Rustaveliho ulici v smere od trhoviska k Bille, ktorý vedie popri projekte Radničné námestie Rača, bude investor výstavby opravovať. Navyše pribudne dopravné obmedzenie, ktoré zvýhodní chodcov.

Chodník pri projekte RNR na Rustaveliho bude už len pre chodcov, navyše prejde kompletnou opravou.

Chodník pri projekte RNR na Rustaveliho bude už len pre chodcov, navyše prejde kompletnou opravou.

V apríli bola v operatívnej komisii magistrátu odsúhlasené osadenie značiek Zákaz zastavenia na Rustaveliho ulici. Udialo sa tak na podnet račianskeho miestneho úradu, na ktorý sa občania obracali s problémom, že chodci sú z chodníka vytlačení práve zaparkovanými autami. Taktiež sa im museli uhýbať autobusy MHD, ktoré pri obchádzaní prechádzali do protismeru a blokovali tak premávku.

Porušovanie predpisov

Problém parkovania na chodníku na Rustaveliho pritom miestny úrad riešil už niekoľkokrát. „Nakoľko je správcom tejto komunikácie magistrát, obrátili sme sa naňho. Magistrát pritom potvrdil, že ide o sústavné porušovanie pravidiel cestnej premávky, a tak račiansky úrad opätovne vyzýval políciu na riešenie tejto situácie a zriadenie poriadku,“ vysvetlil Marián Klotton z cestného hospodárstva v Rači.

Investor opraví chodník

Starosta Peter Pilinský upozornil aj na fakt, že nové dopravné značenie žiadala mestská časť aj preto, aby mohol investor RNR pristúpiť k plneniu svojich povinností – čo znamená, že zrealizuje kompletnú rekonštrukciu a opravu poškodeného chodníka.

Zdroj: MÚ Rača, Eva Miklánková, foto: Google Street View