RAČA – Ocenenie Račianske srdce za rok 2013 prevzal Peter Khandl – dlhoročný bezplatný darca krvi a držiteľ najvyššieho ocenenia pre darcov krvi – medaily prof. Kňazovického. Krv bezplatne daroval 115 krát.

Peter Khandl zachraňuje životy, zdravie a majetok aj počas svojej práce – jeho zamestnaním je profesionálny záchranársky zbor!

Televízny portrét Petra Khandla: