Do súboja o starostu Mestskej časti Bratislava-Rača vstúpil s vervou bojovníka. Poskladal tím osobností pod značkou Spoločný Cieľ a svoj program už spolu so svojim tímom verejne predstavil v Nemeckom kultúrnom dome. Poslanec a bývalý zamestnanec miestneho úradu Ján Polakovič (33) pre Spravodaj Rača porozprával o genéze boja za obecnú základnú školu na Plickovej, svojej vízii nového centra Rače, prístupe k verejnej službe ale aj o sklamaní z toho, že niektorí jeho súperi zvolili cestu zaťahovania rodiny do predvolebného súboja.

Ako kandidát na starostu ste pod hlavičkou klubu Spoločný Cieľ dokázali zoskupiť naozaj silnú zostavu známych mien a autorít.

Mojou víziou vždy bolo dať dokopy tím ľudí, ktorých nespája stranícke tričko, ale vzťah k Rači a záujem pre ňu pracovať. Len tak je možné rozhodovať podľa najlepšieho vedomia a svedomia a nie podľa toho, kto v zákulisí ťahá za nitky. Zoskupenie Spoločný Cieľ (viac tu)sa začalo formovať prirodzene, keď nás ako nezávislých poslancov zastupiteľstva spájali hodnoty a ciele, ktoré sme chceli presadzovať. Začali sme spolu tráviť stále viac času a diskutovať na rôzne témy. Postupne sa k nám pridávali ďalší občania, neposlanci, so zájmom prispieť k zveľaďovaniu Rače. Zhruba od roku 2020 sa stretávame pravidelne. Som hrdý, že títo ľudia stoja okolo mňa. Dnes to už nie sú len moji kolegovia, ale aj priatelia. Sú medzi nimi známe mená, skúsení poslanci, ale aj mladá generácia s odhodlaním pracovať pre Raču aj v budúcnosti. Do volieb vstupujeme ako nezávislí kandidáti. Nie sme politickou stranou, ani nás žiadna politická strana nepodporuje. Kampaň sme tvorili aj financovali sami. Vedieme ju korektne a s tými najúprimnejšími cieľmi. Teší ma, že aj po voľbách budeme môcť vyjsť na ulicu so vztýčenou hlavou.

Spoločný Cieľ je zoskupenie nezávislých kandidátov bez podpory politických strán.

Ozývajú sa aj spýtavé hlasy, či ešte nie ste na pozíciu starostu primladý.

V poslednom ročníku vysokej školy som stážoval na miestnom úrade v Rači, následne som tam 5 rokov pracoval na pozícii projektového manažéra a aktuálne som poslancom miestneho zastupiteľstva. Prakticky celý svoj profesijný život, už viac ako 10 rokov, sa pohybujem v račianskej samospráve. Ak by som mal o 10 rokov viac a začal sa o komunálnu politiku zaujímať rok pred voľbami, bol by som relevantnejší kandidát?

V Nemeckom kultúrnom dome ste verejne predstavili svoj volebný program. Ako bol prijatý?

Rád by som poďakoval všetkým, ktorí prišli, za inšpiratívne podnety i slová podpory. Vždy som preferoval osobný kontakt, i keď ísť s kožou na trh je náročnejšie ako dať veci na papier či na sociálnu sieť. Som však rád, že náš program bol prijatý veľmi pozitívne a potvrdilo sa, že spolu s obyvateľmi Rače skutočne máme spoločný cieľ (úsmev). Ak by som sa stal starostom, budem takéto výročné stretnutia s obyvateľmi organizovať pravidelne. Zhrniem, kam sme sa za posledný rok posunuli a predstavím plán na nasledujúcich 12 mesiacov. Občania budú mať priestor na otázky či pripomienky a ja sa im budem zodpovedať za to čo sa podarilo, aj čo sa nepodarilo. Toto ale nemá byť jediná príležitosť, kedy občan stretne svojho starostu. Tak ako doteraz, budem sa aj v prípade úspechu často pohybovať medzi ľuďmi. Práca starostu nemá pracovnú dobu, kedykoľvek by ma teda mohli bez ostýchania osloviť. Či už budem na prechádzke so psom, na káve alebo kdekoľvek inde.

Od vysokoškolského stážistu na úrade a neskôr poslanca zastupiteľstva chce na jeseň zabojovať o post starostu MČ Rača.

Váš program ste nazvali „Víziou Rače“. Znamená to, že jeho naplnenie presahuje 4 roky volebného obdobia?

Súčasťou našej vízie sú body, ktoré sú realizovateľné v rámci jedného volebného obdobia, aj také, ktoré jedno volebné obdobie presahujú. Som totiž presvedčený, že starosta ani nesmie premýšľať iba v horizonte 4 rokov. Potom sa deje to, že rozvoj Rače nemá žiadnu koncepciu. Stáva sa z nej jeden zlepenec plánov a dôležité veci sa riešia, až keď horí.

Viac o téme aj tu: V tíme Spoločný Cieľ sú pre voľby známe mená aj nováčikovia

Môžete to konkretizovať?

Mestská časť by mala fungovať rovnako ako akákoľvek iná firma. Na vrchu by mala byť vízia, od ktorej sa odvíjajú strategické ciele. Z tých potom vychádzajú konkrétne, operatívne ciele. Starosta má byť manažérom a lídrom, ktorý zabezpečí, aby boli postupne napĺňané a aby loď nestratila smer. Áno, volebný program typu „opravím druhý chodník zľava“ je fajn, je v pomerne krátkom čase realizovateľný a dá sa z neho spraviť na konci obdobia pekný odpočet, ale z dlhodobého hľadiska je to kvapka v mori. Tým nechcem povedať, že ak by som sa stal starostom, nebudeme opravovať chodníky. Naopak – veci ako oprava ciest a chodníkov, letná či zimná údržba, by mali byť samozrejmosťou, nie niečím, čím by sa mestská časť mala chváliť.   Mňa skrátka nezaujíma iba to, kde bude Rača o 4 roky. Chcem tu žiť celý život, žije tu moja rodina, priatelia a jedného dňa tu chcem vychovávať svoje deti. Preto chcem aby bola Rača aj o 20, 30 rokov tou najlepšou možnou verziou seba.

Spolu s Jánom Polakovičom kandiduje do zastupiteľstva Rače aj Monika Luknárová.

Ak by sme predsa len išli do detailov, ako by v prípade úspechu vyzeral váš nástup do úradu?

Keďže som na úrade niekoľko rokov pracoval a dodnes som v aktívnom kontakte s ľuďmi aj s procesmi, nebudem prichádzať do nového prostredia. Na začiatok sa určite stretnem so zamestnancami. Porozprávame sa o tom, čo podľa nich doteraz fungovalo dobre, kde vidia priestor na zlepšenie a nastavíme si spoluprácu. S každým oddelením si prejdem rozpracované projekty, aby sme dobré veci, dotiahli do konca. Ľudia sú základ. Ak nefunguje úrad, upadá kultúra, školstvo, životné prostredie… Všetko. Takže budem od začiatku klásť dôraz na to, aby sa zamestnanci cítili v práci dobre, mali chuť pracovať a  vedeli poskytovať tie najlepšie služby občanom. Stretnem sa samozrejme aj s poslancami. Prejdeme si priority a kľúčové bude nastavenie rozpočtu na nadchádzajúci rok. Budem nesmierne rád, ak sa nám podarí vytvoriť taký poslanecký tím, ktorý bude vedieť dobre spolupracovať  a dokáže efektívnejšie riešiť všetky výzvy. Určite by som sa chcel stretnúť aj so starostami ostatných mestských častí, primátorom i županom. Identifikovať spoločné prieniky a otvoriť priestor na spoluprácu. Rád si podám ruku s každým, komu občania prejavia dôveru.

Vojtech Polakovič so synom Janom.

Čo z vášho programu považujete za prioritu na nasledujúce obdobie?

Som rád, že sa podarilo dosiahnuť, že Plickova sa rekonštruuje a bude obecnou školou. Výzvou bude personálne obsadenie a motivácia učiteľov. Verím, že v roku 2023 nás čaká jej úspešné otvorenie. Kapacity v našich školách budú po jej dostavbe dostatočné. Prioritou nasledujúceho obdobia bude teda rozšírenie kapacít v materských školách. Aktuálne je na stole niekoľko možnosti a hľadá sa najvhodnejší variant. Ďalšou z priorít bude sociálna oblasť. Mnoho ľudí dostala pandémia do náročnej životnej situácie. Táto kríza sa bude zdražovaním energii pravdepodobne ešte prehlbovať. Už obdobie covidu ukázalo, že štát sa o svojich občanov nedokáže plnohodnotne postarať a túto úlohu na seba musia preberať aj samosprávy. V programe mám niekoľko konkrétnych riešení, ako obyvateľov v týchto neľahkých časoch podporiť. V tomto musíme byť ako komunita jednotí a solidárni s tými, čo budú pomoc najviac potrebovať. Ďalším náročným, no absolútne kľúčovým bodom môjho programu, je regulácia výstavby v Rači.

Predvolebné sľuby o boji s developermi sú stále populárne. Takže aj vy idete zastaviť výstavbu v Rači?

Tieto sľuby sme počúvali pred predošlými voľbami a dnes sme svedkami toho, že výstavba v Rači stále prekvitá. Z môjho pohľadu vnímam výstavbu z dvoch pohľadov. Prvým je regulácia výstavby tam, kde územný plán výstavbu povoľuje. Na týchto miestach sa, žiaľ, skôr či neskôr stavať bude. V tomto prípade musíme byť pre developerov rovnocenným a silným partnerom. Na jednej strane v čo najväčšej miere zmierniť negatívne dopady pre Raču a na strane druhej vyrokovať čo najväčší prínos v podobe podpory sociálnej, školskej, športovej, či dopravnej infraštruktúry. Druhým faktorom je ochrana lokalít, kde územný plán výstavbu nepovoľuje.

Spoločný Cieľ: Volebný program pre MČ Rača

Na takých pozemkoch sa bytovky stavať nebudú?

Častokrát sa ma ľudia pýtajú ako do budúcnosti zabrániť neželanej výstavbe, napríklad vo vinohradoch. Problém je, že zmeny územného plánu navrhuje a schvaľuje zastupiteľstvo hlavného mesta. My, ako mestská časť Rača, dostaneme možnosť sa k zmenám vyjadriť, ale naše stanovisko nie je záväzné. V konečnom dôsledku to znamená, že o tom, kde v Rači sa bude v budúcnosti stavať, rozhodujú poslanci za Petržalky, Dúbravky, Lamača, Karlovky… Toto treba zmeniť. Spôsob ako to dosiahnuť, je cez zmenu štatút Bratislavy. Ak mestská časť resp. poslanci so zmenou územného plánu nesúhlasí, nemohla by takáto zmena vôbec ísť na schvaľovanie do zastupiteľstva hlavného mesta. Toto je jediná možnosť ako môžeme v budúcnosti efektívne zabrániť neželanej výstavbe v Rači a ochrániť tak aj naše vinohrady. Kto povie niečo iné, tak klame. Presadiť túto zmenu nebude jednoduché, developeri a rôzne záujmové skupiny, budú nepochybne proti, ale je to možné. A je potrebné o to zabojovať!

Spomenuli ste školu Plickova. Súčasný starosta Drotován vás v tejto súvislosti často spomína. Podľa jeho slov klamete, ak tvrdíte, že ste sa vy a poslanci z vášho klubu Spoločný Cieľ pričinili o to, že bude obecnou školou.

Táto téma je pre mňa uzavretá. Pre obyvateľov je dôležitejší výsledok, teda že v Rači budeme mať obecnú školu, ako to, kto si pripíše väčšie zásluhy. Opíšem to v skratke. Vo finále rozhodovania sme mali ako poslanci dve možnosti. Prvou bolo podporiť prenájom priestorov školy Plickova spoločnosti Edu Development za účelom zriadenia súkromnej školy Felix. Druhou bolo tento prenájom nepodporiť a spraviť z Plickovej obecnú školu. Finálna zmluva predložená na schválenie zaväzovala Raču prenajať objekt školy Plickova na 25 rokov za 1 €. Za prvý zdvihnutý prst považujem už to, že prenajímateľom nemala byť priamo škola Felix, ale spoločnosti Edu Developement, ktorá vznikla len mesiac pred hlasovaním. Avšak rozhodujúcim faktom, prečo sme sa rozhodli hlasovať proti uzavretiu tejto zmluvy bolo, že negarantovala prevádzku školy Felix ani inej základnej školy počas celej doby nájmu. Ak by spoločnosť Edu Development počas trvania prenájmu prevádzku školy zrušila, zmluva o prenájme by ostala naďalej v platnosti a Rača by nemala po zvyšok tohto 25 ročného obdobia na tento strategický majetok žiadny dosah. Viac k tomu niet čo dodať. Považujem za oveľa dôležitejšie pozerať sa do budúcnosti ako sa cykliť v minulosti. Rača bude mať novú obecnú školu. To jediné je teraz dôležité.

Tri generácie Polakovičovcov: Otec, syn a vnuk.

 
Ako reagujete na viaceré pokusy o podpásové údery na vašu osobu v rámci antikampane vašich súperov?

Beriem to s úsmevom. Rátal som s tým. Aj o tom je politika. Vynakladám energiu, aby som ukázal, čo môžem ľuďom ako starosta priniesť. Je pre mňa nepochopiteľné vyčerpávať sa snovaním plánov o tom, ako uškodiť súperovi. Ale každý nech robí ako uzná za vhodné. Čo však považujem za prekročenie hraníc, je zaťahovanie rodiny do politického boja. Nedávno vyšiel článok v periodiku podporovanom súčasným starostom, kde autor zatiahol do svojich konšpirácii aj môjho otca. To považujem za prerazenie morálneho dna. Môj otec je jeden z najsrdečnejších ľudí v Rači. Som presvedčený, že so mnou súhlasí každý, kto ho pozná. Doteraz mal dobré vzťahy s každým jedným starostom. Daroval Rači množstvo obrazov pri rôznych príležitostiach a nikdy nepovedal krivé slovo ani na pána Drotována. Takže toto je moment, nad ktorý sa povznášam len veľmi ťažko.

V programe sa Ján Polakovič a Spoločný Cieľ venujú aj téme revitalizácie a rozšírenia kúpaliska Zbojnička v Knižkovej doline.

Prejdime radšej na iné témy… Súčasťou vašej vízie je nové centrálne námestie. Nazvali ste ho nazvali „Srdce Rače“.

Každá mestská časť potrebuje mať miesto, kde sa ľudia stretávajú, priestor, kde sa sústredí kultúrno-sociálny život. Takéto centrum malo byť podľa pôvodných plánov na Radničnom námestí. Všetci vieme, ako to po prekreslení projektu developerom dopadlo. Dnes za najvhodnejší priestor na tento účel považujem Nemecký kultúrny dom. Predurčuje ho na to história i jeho architektonické riešenie. Jeho benefitom je veľmi dobrá dostupnosť vďaka zastávkam MHD. Ľudia vnímajú NKD často iba cez sprístupnenú spoločenskú sálu. Priestory NKD sú však omnoho rozsiahlejšie. Do zatiaľ nezrekonštruovaných častí by som navrhol presťahovať miestny úrad, ktorý do srdca obce určite patrí. Obnovili by sme kedysi známu reštauráciu U Kmotrov a vytvorili z Červenej lisovne priestor s multifunkčným využitím. Súčasťou objektu by mala byť aj sobášna sieň, aby sa svadby mohli konať v reprezentatívnom priestore ako je to teraz. Objekt disponuje aj krásnymi pivničnými priestormi, ktoré sú unikátne a ich ďalšou rekonštrukciou by vznikol nový dychberúci priestor pre rôzne akcie. Pred NKD by vzniklo centrálne námestie, pribudla zeleň, lavičky, možno menšia fontána. V zimných mesiacoch si tam viem predstaviť aj klzisko, podobne ako to býva na Primaciálnom alebo Hviezdoslavovom námestí. Pripravili sme aj vizualizáciu, ktorá samozrejme nie je finálnym projektom, ale verím, že pomôže lepšie si predstaviť náš zámer. Práve toto by bol jeden z projektov presahujúcich štvorročné volebné obdobie, ale zároveň ho považujem za kľúčový z hľadiska budovania charakteru Rače. Je mojou srdcovou záležitosťou a verím, že dostanem príležitosť na jeho realizáciu.

Ján Polakovič

Čo by ste na záver odkázali obyvateľom Rače, Krasňan a Východného v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami?

Rád by som sa poďakoval za doteraz prejavenú priazeň. Slová podpory pre mňa a môj tím veľa znamenajú. Dovolil by som si tiež apelovať na korektnú kampaň a na to, aby sa ľudia vyhli vytváraniu negatívnej energie v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami. Spoločnosť je už beztak v mnohom polarizovaná. Budem rád, ak vo voľbách podporíte nielen mňa, ale aj môj tím. Máte náš záväzok, že záujmy Rače a Račanov budú pre nás vždy na prvom mieste.

Ján Bednarič, foto archív J. Polakoviča, Spoločný Cieľ