Problém, ktorý sa ťahal štvrť storočia, je konečne doriešený k spokojnosti Rendezákov. O čo ide v prípade kanalizácie bez majiteľa?

Obhliadka kanalizácie na Pasekách za prítomnosti Rastislava Žitného, generálneho riaditeľa BVS, zodpovedných pracovníkov a zástupcov obyvateľov.

 

“Problém s kanalizáciou na Pasekách sa ťahá už od roku 1992. Sú to dva roky, čo ma oslovila Viera Štrbáková a po nekonečných vybavovačkách vo vodárenskej spoločnosti a na okresnom úrade, to vyzerá na happy end,” napísal vicestarosta Rače a mestský poslanec Rastislav Žitný na Facebooku k fotke, na ktorej je s vrcholnými predstaviteľmi vodární a obyvateľov.

Prišiel aj riaditeľ BVS

Na stretnutí priamo na Východnom sa zúčastnil aj riaditeľ Bratislavskej vodárenskej spoločnost, a.s. Zsolt Lukáč, čo je záruka skutočného doriešenie tohto pretrvávajúceho problému.

O čo išlo? Posledných päť rokov bojujú obyvatelia sídliska  na Východnom o to, aby mesto resp. BVS existujúcu kanalizáciu a vodovod skolaudovala a prevzala do svojej správy.

Pri kolaudácii sídliska sa totiž kanalizácia vybudovala, ale ostala takpovediac a na papieri bez majiteľa, a tak museli všetky opravy, poruchy či údržbu v sumách tisícok eur znášať obyvatelia okolitých bytoviek.

Aktívni ľudia z dotknutej lokality sa mohli sami presvedčiť, aké náročné je dať všetky veci do poriadku, keďže každý z úkonov sa dotýkal niekoľkých zainteresovaných strán, vlastníkov (často sporných) či organizácií. Vyjadrenia, schvaľovania, posudky, dokumentácie, ale hlavne náprava chýb z minulosti.

Našťastie sa vďaka iniciatíve ľudí z dotknutej lokality a ochoty vicestarostu Rače Rastislava Žitného absolvovať desiatky stretnutí, rokovaní a stovky telefonátov podarilo celý zložitý problém dostať do fázy, že možno hovoriť o jeho doriešení.

Vodárne prevezmú spornú kanalizáciu do svojej správy, budú ju udržiavať, čím spadne kameň zo srdca ľuďom z bytoviek, ktorí sa ocitli rukojemníkmi chybných rozhodnutí.

Generálny riaditeľ BVS Zsolt Lukáč.

Lokalita Na Pasekách, Východné

Zdroj: Račaweb, foto: R. Žitný, BVS, GoogleStreetview