RAČA – Počas letných prázdnin sa rekonštruovali a vynovovali viaceré školské zariadenia v Rači. Najrozsiahlejšou rekonštrukciou prešla budova Základnej školy na Tbiliskej ulici, na ktorej práce začali už počas jari. V rámci prvej ukončenej etapy rekonštrukcie tejto školy sa vykonali nasledovné opravy: zateplenie ďalšej časti budovy, výmena okien, dlažba pri vstupe do školy bola vymenená za odolnú voči negatívnym poveternostným vplyvom, skrášlenie schodiska, nový sokel, nainštalovanie odkvapových chodníkov a izolácie.

Urobili sa tiež prípravné práce na vybudovanie bezbariérového vstupu s rampou pre imobilných. Pri ihrisku sa nainštalovala bezpečnostná kamera, v jedálni položili liatu dlažbu, zariadili a vykachličkovali školskú kuchyňu. Osadený bol tiež aktívny bleskozvod a nainštalované boli dve školské kamery – pri hlavnom aj vedľajšom vchode. Položila sa nová dlažba v jedálni a kompletne sa vymenili gastrozariadenia. Za tieto opravy mestská časť vynaložila sumu vo výške 460 584,11 €.

Základná škola Tbiliská pred a po oprave fasády.

Základná škola Tbiliská pred a po oprave fasády.

Ako ďalšia prešla v lete rekonštrukciou materská škola na Plickovej ulici, kde sa osadili nové okná a zateplil sa obvodový plášť na celej budove. Riešila sa tiež atika na streche, urobili sa prípravné klampiarske práce a oprava strechy, vynovili sa sociálne zariadenia, podlahy a podhľady. Aj na škôlke na Cyprichovej ulici sa vykonali opravy, predovšetkým sa tu odstránil havarijný stav kanalizácie a vody a urobila sa nová kotolňa.

Na škole na Hubeného ulici sa osadila nová dlažba v jedálni a vymenili sa gastrozariadenia.

Rača spravuje dve základné školy a sedem materských škôl. Na rekonštrukcie a obnovy školských zariadení v správe MČ Bratislava – Rača naša vynaložila mestská časť dohromady 870 429,51 eur.

Druhého septembra sa deti vrátili do krajších a kvalitnejších priestorov. Slávnostný začiatok školského roka 2013/2014 sa na oboch račianskych základných školách (ZŠ Tbiliská a ZŠ Hubeného) konal pre prvákov o 9. hodine a pre 2. až 9. ročník o 8.00 hod.

Kontakt pre médiá:

Eva Miklánková
hovorkyňa starostu Rače
vedúca mediálneho a marketingového oddelenia MČ Rače