Sledujete dianie v Rači, Krasňanoch a na Východnom? Chcete pomôcť ako prispievateľ k zlepšeniu informovania ľudí formou lokálneho spravodajstva – zaujímavosti, pozvánky, problémy, veci na diskusiu? Lokálne tituly – spravodaj Račan a portál racaweb.sk hľadajú nových prispievateľov!

Ak máte zaujímavú fotografiu, informáciu alebo postreh, pošlite nám ju na adresu webraca@gmail.com.

Portál Racaweb.sk bol spustený v roku 2014.

Aj galérie či blogy

Vítané sú príspevky z oblasti športu, kultúry, školstva, životného prostredia, histórie (dobové zábery, kroniky, záznamy a pod), denného kolobehu obce, samosprávy, tém ktoré vás trápia, ale aj ucelené fotogalérie. Takisto očakávame blogy reflektujúce na bežný život ľudí v našej mestskej časti. V samostatnej rubrike radi predstavíme známych, úspešných či zaujímavých rodákov, ktorí stále žijú v Rači, Krasňanoch a Východnom, alebo sa presadili v zahraničí.

Redakcia si vyhradzuje právo príspevky neuverejniť, ako aj overiť totožnosť autorov. Na požiadanie autorov zverejníme príspevky pod pseudonymom alebo výnimočne aj bez zverejnenia mena.

Nezávislé financovanie

Keďže obe médiá nie sú komerčnou ani zárobkovou aktivitou (inzercia a reklama slúžia na pokrytie tlače, distribúcie resp. technologických služieb, hostingu, správy domény atď.) a nečerpajú žiadne prostriedky ani príspevky z rozpočtu Mestskej časti, zaslané príspevky obvykle neodmeňujeme, ale v určitých prípadoch zaujímavých tém vieme ponúknuť aj finančný honorár!

Zaujalo vás niečo vo Vašom okolí?

Pošlite nám svoj tip na webraca@gmail.

Ďakujeme za priazeň, vďaka nej sledujeme dianie vo vašom okolí už ôsmy rok!

Spravodaj Račan portál Račaweb

Fotogaléria – spravodaj Račan: