Dlhé roky pôsobil v Rači, do styku s ním prichádzal takmer každý, kto si vybavoval stavebné povolenie či kolaudáciu rodinného domu.

Ing. Stanislav Svátek, ktorého poznali aj mnohí Račania z pôsobenia na našom stavebnom úrade, skonal vo veku 72 rokov skonal 14. januára 2018 .

Posledná rozlúčka sa konala 19. januára 2018 v bratislavskom Krematóriu.

Po pôsobení v štátnom podniku Stavomontáže Bratislava pracoval Stanislav Svátek na Miestnom úrade MČ Bratislava – Rača najskôr ako referent, neskôr sa stal vedúcim Oddelenia stavebného a dopravy MČ.

Od roku 2008 pôsobil na úrade vo Vajnoroch, kde sa podpísal pod viaceré stavby, ako napríklad vákuová kanalizáciu (splaškovú), revitalizáciu hlavného námestia na Roľníckej, revitalizáciu Parku Pod lipami či výstavbu cyklotrasy JURAVA.

Stanislav Svátek pracoval dlhé roky aj na miestnom úrade v Rači.

Stanislav Svátek skonal 14. januára 2018 vo veku 72 rokov.

Česť jeho pamiatke!

Rčw, foto Vajnory