Cyklotrasa Jurava sa už onedlho prepojí s ďalším úsekom. Bude dlhý 2,6 kilometra a spojí železničné stanice Bratislava-Východ a Bratislava-Vajnory. Ide o rekonštrukciu cesty od železničnej stanice Vajnory po otočku autobusov na južnom okraji Rendezu a v časti Vajnôr pri železničnej stanici sa napojí na Juravu.

„Ide o „prototyp“ cyklotrasy, ktorá bude v rozsahu necelých 1,4 km obojstranným rozšírením komunikácie s farebným značením, so zámerom zvýšiť bezpečnosť cyklistov v oboch smeroch. Plánovaný začiatok prác je 13. apríl a predpoklad ukončenia je koniec mája 2015, podľa poveternostných i technických podmienok. Veríme, že do začiatku leta úspešne prebehne i kolaudácia a vajnorskí, račianski aj ostatní cyklisti sa už v lete budú pohybovať po ďalšej cyklotrase,“ informoval Mário Schwab z vajnorského miestneho úradu.

Cyklochodník Rača - Východné - Vajnory budú spolu budovať mesto Bratislava. a mestské časti Rača a Vajnory

Cyklochodník Rača – Východné – Vajnory budú spolu budovať mesto Bratislava. a mestské časti Rača a Vajnory

Celý projekt je financovaný ako združená investícia MČ Vajnory, MČ Rača a hl. mesta Bratislavy. Projektovú dokumentáciu a verejné obstarávanie zabezpečili Vajnory a budú poverené výkonom práv stavebníka a dohľadom nad stavbou.

Fotogaléria:

Zdroj: MÚ Rača, Eva Miklánková, foto: Račaweb, archív