Magistrát hlavného mesta začína s najrozsiahlejšou opravou komunikácií za posledné roky. V priebehu roka 2018 plánuje opraviť 100 km jazdných pruhov. Do opráv komunikácií investuje hlavné mesto 16 miliónov eur. Ambiciózny plán sa týka aj viacerých problematických a frekventovaných úsekov v Rači.

„Začíname Bajkalskou, ale keďže je pekné počasie a mechanizmy pripravené, opravujeme aktuálne od dnešného dňa aj Dolnozemskú. Súčasne by som rád poprosil Bratislavčanov o trpezlivosť počas rekonštrukcií,“ povedal v utorok po Veľkej noci primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal, podľa ktorého sa bude pracovať aj v nočných hodinách, pokiaľ to okolnosti dovolia a nebude to na úkor nočného kľudu ľudí v okolí.

Využiť chcú najmä prázdniny

Väčšinu z plánovaných opráv ciest bude hlavné mesto realizovať cez letné prázdniny, aby sa tak čo najmenej zaťažovala doprava a mobilita v meste. Súčasťou balíka opráv je aj vybudovanie 200 bezbariérových úprav priechodov pre chodcov, oprava 19 km chodníkov a 26 bezpečnejších zastávok MHD.

Primátor Ivo Nesrovnal ukázal ambiciózny plán opravy komunikácií v Bratislave v roku 2018.

“Vďaka dobrému hospodáreniu mesta a vládnej dotácii sa nám na opravu ciest v tomto roku podarilo vyčleniť spolu až 16 mil. EUR, za ktoré opravíme 100 km jazdných pruhov, 19 km chodníkov, urobíme 26 bezpečnejších zastávok MHD a 200 bezbariérových úprav prechodov pre chodcov,” upresnil primátor.

V Rači cesty aj chodník s cyklotrasou

Vodiči z mestskej časti Bratislava – Rača sa môžu tešiť na opravu Račianskej, Púchovskej a ulice Pri vinohradoch. Na všetkých budú zrealizované aj bezbariérové úpravy.

Okrem toho sa vybetónujú dve zastávky MHD na Záhumeniciach a opravia chodníky v Krasňanoch – na Hubeného ulici a Peknej ceste, kde navyše pribudne aj cyklotrasa až po Horskú ulicu, kde by sa v budúcnosti mala napojiť na plánovanú cyklotrasu cez vinohrady (Alstrova – Horská).

Oprava ciest v Bratislave sa už začala na Bajkalskej a Dolnozemskej.

Plánované opravy v MČ Bratislava – Rača

Vybetónovanie zastávok MHD
Rustaveliho: dve zastávky na Tbiliskej ulici

Chodníky
Hubeného: v celom úseku
Pekná cesta: od Račianskej po Horskú (cyklotrasa)

Cesty
Račianska: od ŽST Vinohrady po Hečkovu, obojsmerne
Pri Vinohradoch: v celom úseku obojsmerne
Púchovská: od Kaufalndu po Detviansku (smer do mesta)

Ďalšie komunikácie, ktoré sú pri ceste z Rače často využívané a majú prejsť opravami: Pionierska a Odborárska v Dimitrovke (Nové Mesto), Pri starom letisku (Vajnory) a tiež Bajkalská (Nové Mesto/Ružinov).

Kompletný plán opráv jednotlivých ciest je dostupný tu.

Zdroj: Hl. mesto SR Bratislava, úprava Račaweb