Nejde mu o peniaze za funkciu poslanca Bratislavského samosprávneho kraja, preto plánuje v prípade zvolenia príjmy z poslancovania rozdať na dobročinné a verejnoprospešné účely v Rači, Krasňanoch, na Východnom a vo Vajnoroch.

Starosta Rače Peter Pilinský

Peter Pilinský dáva prostredníctvom médií verejný prísľub, že polovicu čistého príjmu vyplývajúceho z mandátu poslanca BSK v prípade zvolenia rozdá záujmovým spolkom, občianskym združeniam, športovým klubom, umeleckým súborom, školám, škôlkam, ale aj dobrovoľníckym organizáciám.

Ide o 150 eur mesačne počas piatich rokov, hovorím teda o sume 9000 eur. Venujem ich na zlepšovanie života v Rači, Krasňanoch, na Východnom a tiež vo Vajnoroch,” vyslovil verejný sľub pred blížiacimi sa voľbami.

“Verím však, že okrem tohto kroku sa mi podarí v župe presadiť aj významné investície do škôl, zariadení pre seniorov, do podpory nášho vinárstva a na zlepšenie dopravy tak, ako sa mi to darí vo funkcii mestského poslanca,“ uviedol.

Detaily pre uchádzačov o finančný príspevok zverejní bezprostredne po zvolení za poslanca BSK.

Kto každý sa môže uchádzať o 60 príspevkov po 150 eur?

  • rodičovské združenia pri MŠ (Tbiliská, Hubeného, Plickova, Barónka, Cyprichova, Pri Šajbách, Gelnická) a ZŠ (Tbiliská, Hubeného, De la Salle)
    športové kluby a oddiely venujúce sa mládeži (napríklad OZ Kengura, BMX klub, Klub pozemného hokeja, Plavecká akadémia, Spartans, HT Dance group a ďalšie)
  • kultúrne a umelecké spolky a krúžky (ateliér Šikula Východné, Art Villa Rača a ďalší)
  • záujmové spolky (Račiansky vinohradnícky spolok, Zväz vyslúžilých vojakov, Slovenský zväz záhradkárov, Matica slovenská a ďalší)
  • združenia a zariadenia pre seniorov (Jednota dôchodcov, Denný stacionár Rača, Centrá seniorov Východné a Krasňany, Domov sociálnych služieb, miestna pobočka Zväzu invalidov a pod.)
  • dobrovoľnícke organizácie (Zelená hliadka, Mládež ulice, Račiansky spolok a ďalšie)
  • komunitné centrá (Kresťanský zbor v Rači, Stará jedáleň, RC Ráčik, Krasňanský zelovoc)

Takisto budú podporené spolky s rovnakým zameraním aj vo Vajnoroch.

Dobrovoľníci skrášľujú račianske verejné priestory.

Rezbár Karol Križanovič si počas vinobrania rozložil dielňu priamo na Alstrovej ulici.

Futbal kemp tábor Žitný

Letný futbalový kemp OZ Kengura.

Viac o téme aj tu: Pilinský kandiduje za Raču do BSK

Zdroj: rč, foto archív

INZERCIA:

Inzercia