Blížiace sa komunálne voľby stále viac zamestnávajú mysle ľudí aj v našej mestskej časti. Záujem o funkcie poslancov je oproti minulosti vyšší, na starostu naopak kandiduje menej adeptov. Nových zástupcov v samospráve si zvolíme v sobotu 10. novembra.

Na post starostu kandidujú traja záujemcovia – aktuálny „richtár“ Peter Pilinský, ktorý si vyzbieral vyše 1 500 podpisov od sympatizantov. O funkciu sa uchádza bez podpory strán, pričom voličom predstavil svoj program a víziu Rača 2022.

Ďalšími záujemcami sú Monika Hrnčárová Luknárová, zástupkyňa riaditeľky Strediska kultúry Bratislava Nové Mesto, vedúca oddelenia kultúry, manažérka a dramaturgička), ktorá po pôsobení v Rači za starostov Bielika a Zvonára určitý čas pracovala aj na úrade po zvolení Pilinského.

Podporujú ju strany Sme rodina Borisa Kollára, KDH, SaS, OĽaNO, OKS, Zmena zdola a NOVA.

Favoritom volieb – vychádzajúc z počtu získaných hlasov v minuloročných voľbách do BSK – je Michal Drotován. Aktivista z Východného a šéf úradu v Karlovej Vsi sa pokúsi o úspešný reparát po tom, čo vo voľbách v roku 2014 prehral s Pilinským rozdielom 1 965 hlasov.

Komunálne voľby 2018: Bratislava, MČ Bratislava – Rača

Voľby sú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h. Obyvatelia Mestskej časti Bratislava – Rača volia primátora, starostu a poslancov mestského (2) aj miestneho zastupiteľstva (spolu 15 poslancov, 10 z Rače, 3 Krasňany, 2 Východné).

Kto môže voliť?

Právo voliť má obyvateľ MČ, ktorý v nej má trvalý pobyt a v deň konania volieb dovŕši vek 18 rokov. Volič môže voliť len v mestskej časti svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.

Čo potrebujem?

Občiansky preukaz alebo doklad o pobyte pre cudzinca.

Volebná komisia vydá po overení údajov voličovi prázdnu obálku s pečiatkou mestskej časti a 4 hlasovacie lístky (na poslancov v Rači, na starostu v Rači, na poslancov v Bratislave a na primátora Bratislavy). Volič musí hlasovať v určenom priestore (za plentou).

Krúžok alebo krížik?

Na hlasovacom lístku volič krúžkuje číslo pred menom svojho vybraného kandidáta.

Pozor! Môžete krúžkovať maximálne toľko čísiel, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Rača 10, Krasňany 3, Východné 2, do MZ Bratislavy 2).

Ak zakrúžkujete menej, nič sa nedeje – ak viac, je lístok neplatný. Ak sa pomýlite, môžu vám vydať nový lístok. Všetky lístky uloží volič do jednej obálky a tú vhodí do hlasovacej schránky.

Prenosná schránka

Volič môže zo závažných (najmä zdravotných) dôvodov požiadať o vykonanie hlasovania do prenosnej schránky.