Keď v roku 2010 stratil mandát poslanca, nezanevrel na veci verejné. Ľubomír Krampl z Kopaníc pozorne sledoval dianie v samospráve a pripomienkoval strategické rozhodnutie starostu či zastupiteľstva.

Okrem toho sa však angažuje aj v spolkových a dobročinných aktivitách v Spolku vyslúžilých vojakov či ako spoluorganizátor Račianskej kvapky krvi. Za čo chce bojovať v novom zastupiteľstve?

Komunálne voľby 2018

Čo bude v ďalšom období najväčšou témou a výzvou z pohľadu samosprávy?

Zlepšovať život v Rači z pohľadu prostredia a správy obce, ale tiež podpora všetkého, čo je pre túto komunitu a lokalitu jedinečné. Ľudia musia cítiť, že v zastupiteľstve sú autority, ktoré majú dlhoročnú integritu v názoroch na verejný život. Cieľom je, aby sme sa spájali pre konštruktívne riešenia na zlepšenie každodenného života!

Narážate aj na rozdeľovanie ľudí, ako následok politických ambícií?

Historicky sa vždy niekto snaží ľudí rozoštvať. Inak to nie je ani medzi Račanmi. Rozdeliť Krasňančanov a Rendezákov, prípadne ľudí zo sídliska a starousadlíkov. Ale ja som vždy bol proti tomu. Aj keď našim prarodičom pobrali vinohrady a babky v obchode novým obyvateľom zo sídliska nadávali, ja som to už vtedy odsudzoval. Skôr som zástanca toho, aby sa ľudia o Rači, jej zvykoch, špecifikách a tradíciách čo najviac dozvedeli – a pridali sa k nám, čo tu roky žijeme a chceme, aby to tu bolo ešte lepšie.

Ľubomír Krampl kandiduje do miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava Rača

Ako by ste hodnotili činnosť samosprávy v posledných rokoch?

Myslím, že to nie je len môj pohľad, ale vidno mimoriadnu obnovu škôl a škôlok, pomoc spolkovej činnosti, vďaka čomu sa rozbehlo viacero zaujímavých aktivít a udržali existujúce akcie. Rača ožila vďaka aktívnym ľuďom a to je vynikajúce. Aj z osobnej skúsenosti vidím, že je tu skôr ústretový prístup k dobrovoľníctvu a žiadne hádzanie polien pod nohy. Aj preto treba čo najskôr dokončiť aj obnovu kultúrneho domu a vrátiť doň spolkovú činnosť a krúžky, ako to bolo niekedy. Prípadné sprevádzkovanie bývalej vinárne U kmotrov by bolo tiež vítané.

Prípadné sprevádzkovanie bývalej vinárne U kmotrov by bolo tiež vítané.

Pred voľbami atmosféra tradične hustne. Ako vnímate boj o post starostu, do ktorého strany SNS ani Smer-SD nepostavili kandidáta?

Pozrite sa, my sme išli po starostovi ako stopovacie psy. Nič sme mu nedarovali, kontrolovali a pripomienkovali sme každý krok úradu. Myslím si, že tak to má byť bez ohľadu na to, kto je vo funkcii. Treba byť tvrdý, ale konštruktívny. Dnes to vnímam tak, že z Pilinského sa postupne vyprofiloval dobrý starosta, lokálpatriot, ktorý veľa dosiahol pre Raču. Z nášho pohľadu sa navyše nikdy nespreneveril ani Slovensku formou nejakých a nešiel proti nemu. Aj preto sme tentoraz nepovažovali za potrebné stavať do súboja vlastného kandidáta.

Dnes to vnímam tak, že z Pilinského sa postupne vyprofiloval dobrý starosta

Fotogaléria:

Vaša rodina má nemecký pôvod, bojovali ste za to, aby sa stal Nemecký kultúrny dom vlastníctvom Rače. Kde by sa mohli naše vzťahy s nemeckou komunitou ďalej rozvíjať?

Páčila sa myšlienka, aby v bývalej základnej škole na Plickovej vznikla v spolupráci s nemeckými organizáciami vzdelávacia inštitúcia na podporu nemeckého jazyka. Napríklad bilingválna škola s duálnym vyučovaním v slovenčine a nemčine, na ktorú by aj finančne prispeli a mohla by obsluhovať aj širšiu spádovú oblasť.

Ďalšia agenda

obnova oplotenia cintorína: dierované tvárnice nahradí plný múr s možnosťou vybudovania stoviek nových urnových miest

ohradenie parku J. M. Hurbana od hlavnej cesty a dobudovanie podľa jestvujúcich plánov so sociálnymi zariadeniami, ihriskom a stálou službou

dobudovanie kanalizácie na Kopaniciach (Miligruntská cesta): vďaka tomu by sa čističky a žumpy mohli stať minulosťou

ĽUBOMÍR KRAMPL

Narodený: 8. novembra 1956 v pôrodnici v Rači
Rodinný stav: ženatý, 2 dospelí synovi
Záujmy: Dobrovoľnícke aktivity – Zväz vyslúžilých vojakov M. R. (predseda), Slovenský červený kríž v Rači (podpredseda), Dobrovoľný hasičský zbor, Račianski občianski aktivisti, Zväz vojakov v zálohe (všade člen)

jč, foto archív LK