Festival frankovky modrej a bratislavských vín sa tento rok uskutoční v termíne od 24. do 26. júna. Nad akciu prevzal záštitu primátor hlavného mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal a hostiteľom je tradične aj račiansky starosta Peter Pilinský.

Akcia bude znovu súčasťou bohatého programu Korunovačných slávností a tento rok bude mať táto historická slávnosť pre Račanov opäť špeciálny nádych, keďže korunovaným panovníkom nebude nikto iný ako Mária Terézia! Od jej korunovácie v Prešporku (25. júna 1741) ubehne začiatkom leta okrúhlych 275 rokov.

Na tú majú Račania aj jednu z mála hmotných pamiatok – vzácny bohoslužobný ornát, ktorý sa zachoval až dodnes.

Z návštevy delegácie na cisárskom dvore vedenú miestnym farárom v roku 1767 si odniesli aj  donačnú listinu – dekrét o pestovaní “tereziánskej račianskej frankovky”, čím Mária Terézia uznala račianske červené víno za vhodné i na viedenský cisársky stôl.

 

12. ročník Festivalu frankovky modrej a bratislavských vín

12. ročník Festivalu frankovky modrej a bratislavského vína

Richtár Peter Pilinský a šéf vinohradníckeho spolku Dušan Žitný dávajú kráľovi ochutnať našu frankovku

Korunovačné slávnostia a festival frankovky 2015: Richtár Peter Pilinský a šéf vinohradníckeho spolku Dušan Žitný dávajú kráľovi ochutnať našu frankovku.

Cisárovná Mária Terézia

*13. 5. 1717 (Viedeň)
∞12. 2. 1736
František Štefan Lotrinský (†1765), lotrinský vojvoda, toskánsky veľkovojvoda a neskôr rímsko-nemecký cisár.
† 29. 11. 1780 (Viedeň)
Korunovácia: 25. 6. 1741 v Bratislave (Uhorská kráľovná)
16 detí: Mária Alžbeta, Mária Anna, Mária Karolína, Jozef, Mária Kristína, Mária Alžbeta, Karol Jozef, Mária Amália, Leopold, Karolína, Jana, Mária Jozefína, Mária Karolína, Ferdinand Karol, Mária Antónia (Antoinetta), Maximilián František.
Heslo: Justitia et clementia (Spravodlivosť a láskavosť)

Dobový obraz z korunovácie Márie Terézie

Dobový obraz z korunovácie Márie Terézie

Osvietená panovníčka Rakúsko-uhorskej monarchie Mária Terézia

Osvietená panovníčka Rakúsko-uhorskej monarchie Mária Terézia