Veliká Račanská Huslovica je nesúťažné podujatie zamerané len na tradičnú a tradíciou inšpirovanú ľudovú hudbu a bude spojením koncertu najlepších ľudových hudieb bratislavského regiónu a voľnej folklórnej zábavy, tzv. folklórnej džem sejšn (jam session).

Termín: Piatok 3. 11.2017 o 19.oo hod. (do 02.oo hod.)

Miesto: Nemecký Kultúrny Dom
Vstupenky: MÚ Rača, Kubačova 21, kanc. č. 8 alebo Ticketportal, predaj aj na mieste
Účinkujúci: Ľudová hudba Muzička, Ľudová hudba Skaličan, Detská ľudová hudba Fidlicanti z Horných Orešian

Veliká Račanská Huslovica 2017

Do folklórnej trmy-vrmy sa budú môcť zapojiť a s renomovanými hudobníkmi si zahrať aj začínajúci plejeri – hudobníci z publika. Svoje spevácke a tanečné schopnosti si budú môcť pred muzikou vyskúšať takmer všetci na vlastných nohách stojaci účastníci.

Počas celého večera sa budú degustovať a konzumovať vínka ako aj všakovaké miestne dobroty najmä malých a stredných račanských ľudských producentov. Odborným garantom, zábavodozerátorom ako aj moderátorom celého večera bude známy hudobník Samo Smetana.

Zdroj: OZ Hruda